Ministerie van Financien

Titel: Nationale Vluchelingen Actie KosovoVB99-00843

De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten:

Naar aanleiding van een ingekomen verzoek keur ik goed dat geen schenkingsrecht is verschuldigd wegens schenkingen die zijn of zullen worden gedaan in de periode 2 april 1999 tot en met 31 december 1999 in het kader van de Nationale Actie Vluchtelingen Kosovo op girorekening 555 van het gelijknamige samenwerkingsverband van de navolgende organisaties: Artsen zonder Grenzen, Kerken in Actie/SOH, Memisa, Mensen in Nood, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Tear Fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland.

Aan de bovenvermelde goedkeuring verbind ik de bepaling dat desgevraagd door de voormelde organisaties ten genoegen van de bevoegde eenheden Belastingdienst/Registratie en successie wordt aangetoond dat de bedoelde schenkingen zijn aangewend voor het aangegeven doel.

Voorts wijs ik er op dat het bedoelde samenwerkingsverband voor de genoemde periode kan worden aangemerkt als een instelling in de zin van artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting en artikel 16 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Als classificatie kan hierbij het volgende worden opgenomen:

soort belasting: schenkingsrecht

wetsartikel(en): SW 1

onderwerp: Geen schenkingsrecht in het kader van de Nationale Actie Vluchtelingen Kosovo

Deel: ' Besluit schenkingsrecht Nationale Vluchelingen Actie Kosovo '
Lees ook