Ministerie van Financien

Titel: Uitkeringen aan hemofiliepatientenBesluit van 31 januari 2000, DB99/4415

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Aan (nabestaanden van) hemofiliepatiënten die in de periode van 1979 tot 1986 zijn besmet met het AIDS-virus zijn uitkeringen gedaan van f 25.000 en f 200.000. Met betrekking tot deze uitkeringen heb ik mij op het standpunt gesteld dat deze uitkeringen niet aan de heffing van inkomstenbelasting zijn onderworpen (besluiten van 4 juli 1994, DB94/2180, en 18 januari 1996, DB96/62M).

Onlangs heeft de betrokken farmaceutische industrie besloten een aanvulling op de hiervoor vermelde uitkeringen te verstrekken in de vorm van een uitkering van f 30.000 per patiënt. Ook met betrekking tot deze uitkering stel ik mij op het standpunt dat deze niet is onderworpen aan inkomstenbelasting en geen invloed heeft op de aftrekmogelijkheden in de buitengewone lasten. Verder is ter zake van de uitkering geen schenkingsrecht verschuldigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluit uitkeringen aan hemofiliepatienten '
Lees ook