Provincie Utrecht

Persbericht

Provincie wacht op nadere informatie over alternatieve locatie

Besluit voor toestemming gebedsruimte Driebergen uitgesteld

24-05-2002
De Statencommissie Ruimte en Groen van Utrecht heeft op 23 mei 2002 het verzoek om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van de gemeente Driebergen-Rijsenburg behandeld. De gemeente diende de aanvraag in voor de bouw van twee gebeds- en ontmoetingsruimten voor de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. Het is de bedoeling dat het complex wordt gebouwd aan de Akkerweg in Driebergen. Naar aanleiding van de inbreng van een aantal insprekers namens omwonenden heeft de commissie nadere informatie gevraagd over met name alternatieve locaties. Een besluit is daarom uitgesteld tot de commissievergadering van begin juli.

De gemeente Driebergen-Rijsenburg verzocht om toepassing van de afwijkingsbevoegdheid omdat de bouwlocatie net buiten de bebouwingscontour op de streekplankaart ligt. Op grond van provinciaal- en rijksbeleid is een toename van verstedelijking buiten de contouren in principe niet toegestaan.

De gemeente heeft voor de realisering van dit project het ontwerpbestemmingsplan 'Akkerweg 1 en 3' opgesteld. Dit plan voorziet in de nieuwbouw van de twee gebeds- en ontmoetingsruimten met parkeervoorzieningen. Op de bewuste locatie heeft in het verleden een schoolgebouw gestaan dat sinds 1983 door de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in gebruik is als gebeds- en sociëteitsruimte. Doordat het gebouw gesloopt moest worden zijn de beide gemeenschappen al sinds 1995 gehuisvest in tijdelijke gebouwen op dezelfde locatie.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 030-2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluit voor toestemming gebedsruimte Driebergen uitgesteld '
Lees ook