Ministerie van VWS

Besluit tot wijzigen regeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2000

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GMV/P 2051660

21 maart 2000

Met mijn brief van 1 maart 2000, kenmerk GMV/P 2049090, heb ik u ter kennisneming een besluit tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen met toelichting doen toekomen. Abusievelijk is daarin vermeld dat dit besluit met ingang van 1 april 1999 in werking zal treden. Dit dient natuurlijk 1 april 2000 te zijn.

Voor de goede orde doe ik u hierbij een kopie met de juiste tekst toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluit VWS wijzigen regeling maximumprijzen geneesmiddelen '
Lees ook