Ministerie van VWS

Besluit tot wijzigen regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Aan de Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GMV-995275

2 augustus 1999

Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet geneesmiddelenprijzen, een besluit tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen aan, waarbij met ingang van 1 september 1999 herziene maximumprijzen worden vastgesteld. Het betreft de zesde herijking van de Regeling maximum-prijzen geneesmiddelen.
In het kader van de voorhangprocedure is een zienswijze naar voren gebracht, welke heeft geleid tot aanpassing van de maximumprijs van een productgroep.

Het besluit tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Besluit wijziging regeling maximumprijzen geneesmiddelen '
Lees ook