Gemeente Oost-Gelre


C-verslag B&W-VERGADERING D.D. 17 november 2009

 |3.3 |Voortzetting taken Regio |De taken van de regio archeoloog voort te |Wethouder |   |O   | |  |Archeoloog    |laten zetten onder de vlag van de Regio |Gerrits  |   |   | |  |       |Achterhoek        |    |   |   | |  |       |Het dagelijks bestuur van de Regio  |    |   |   | |  |       |Achterhoek op de hoogte stellen van dit |    |   |   | |  |       |standpunt.        |    |   |   | |FIN |       |           |    |   |   | |7.1 |2e Bestuursrapportage 2009|In te stemmen met de 2e bestuursrapportage|Wethouder |C:  |O   | |  |       |2009 inclusief de daaruit voortvloeiende |Bonsen  |24-11-'09 |   | |  |       |begrotingswijziging en de raad voor te |    |R:  |   | |  |       |stellen de tweede bestuursrapportage 2009 |    |15-12-'09 |   | |  |       |inclusief begrotingswijziging vast te  |    |   |   | |  |       |stellen.         |    |   |   | |3.1 |Zienswijzen tegen de  |De ingediende zienswijzen gedeeltelijk |Wethouder |   |O   | |  |ontwerpbeschikking van |gegrond en gedeeltelijk ongegrond   |Frank  |   |   | |  |Wehobo BV, Scheidingsweg |verklaren, een aantal voorschriften  |    |   |   | |  |15 in Lievelde   |wijzigen, een voorschrift niet meer  |    |   |   | |  |       |opnemen en de beschikking tot verlening |    |   |   | |  |       |van de milieuvergunning als inliggend  |    |   |   | |  |       |vaststellen.        |    |   |   | 

---- --

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Oost-Gelre '
Lees ook