Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van dinsdag 14 augustus jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* Eenzelfde organisatie/organisator ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholische drank maximaal drie keer per jaar voor dezelfde gelegenheid in aanmerking te laten komen voor een ontheffing van het verbod om zonder vergunning van burgemeester en wethouders het horecabedrijf uit te oefenen;
* In te stemmen met de in de offerte van de Grontmij voorgestelde projectdefinitie voor het onderzoek naar de ruimtebehoefte van de bestaande bedrijven in de gemeente Uithoorn en de daaruit voortvloeiende revitalisering van het Bedrijventerrein Uithoorn;
* De raad voor te stellen om de verordening vaste commissies van advies Uithoorn 1998 zodanig aan te passen dat een raadslid voorzitter van de commissies voor algemene zaken en financiën kan worden;

* Het jaarverslag Woongroep Holland over 2000 voor kennisgeving aan te nemen;

* Kennis te nemen van de jaarrekening 2000 van de Stichting Welzijn Ouderen;

* In te stemmen met het plan van aanpak OV studie Amstelveen-Uithoorn en d eoverige vragen van het DB ROA positief te beantwoorden (inclusief het leveren van een lid voor de bestuurlijke werkgroep);

* Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over procedureregels bijburgemeestersbenoemingen voor kennisgeving aan te nemen en ter inzage te leggen voor de leden van de raad.

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Uithoorn '
Lees ook