Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W

In hun vergadering van dinsdag 24 juli jl. hebben burgemeester en wethouders onder meer de volgende besluiten genomen:
* het publieksmilieujaarverslag 2000 van CINDU Chemicals en Nevcin Polymers b.v. ter kennisgeving aan te nemen en voor te leggen aan de commissie milieu en welzijn

* de brief van de provincie Noord-Holland over nieuw toetsingsbeleid met betrekking tot de gemeentelijke rampenplannen voor kennisgeving aan te nemen

* kennis te nemen van de nieuwe aanstelling van een groepsleerkracht van de opvangklas Babylonie tot 1 januari 2001 en in te stemmen met het ombouwen van de opvangklas naar een ambulant ondersteuningsaanbod per 1 januari 2002. Dit voorstel ter kennisname voor te leggen aan de commissie voor sociale en economische zaken en onderwijs.

* Een vergunning te verlenen aan de stichting Het Noordhollandslandschap voor het kappen van drie elzen in verband met de bouw van een werkschuur en de inrichting van het terrein nabij de hoek Boterdijk/Elzenlaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten B&W gemeente Uithoorn '
Lees ook