Otra N.V.

created 01/06/99

Nieuws uit de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Otra N.V.

Het technische groothandelsconcern Otra N.V. maakt het volgende bekend. Op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van heden, 6 januari 1999, is de heer J. Menendez benoemd tot lid van de raad van bestuur van Otra. Tevens heeft de raad van commissarissen de heer G. Epin tot lid van de raad van commissarissen van Otra benoemd. Bovendien is besloten tot het wijzigen van de statuten op basis van het voorstel dat ter inzage heeft gelegen.

In een nadere toelichting heeft de voorzitter van de raad van commissarissen van Otra, de heer H. Langman, tijdens deze vergadering van aandeelhouders het volgende medegedeeld:

"In het licht van de globalisering van de activiteiten van de totale groep heeft Sonepar Distribution recentelijk een aantal stappen gezet naar verdere versterking van de management- en operationele banden tussen alle door Sonepar Distribution gecontroleerde ondernemingen in Europa.

In het kader van de te voeren groepsstrategie heeft Sonepar Distribution haar meerderheidsbelang in Otra, dat jarenlang circa 57% is geweest, uitgebreid tot
ruim 66 2/3%. Hierdoor heeft Sonepar Distribution haar positie als meerderheidsaandeelhouder duidelijk verstevigd. Vooralsnog heeft Sonepar Distribution geen concrete plannen tot het substantieel vergroten van dit belang.

Inmiddels hebben met Sonepar Distribution gesprekken plaatsgevonden wat de consequenties van de uitbreiding van haar meerderheidsbelang voor Otra en haar structuur zouden moeten zijn. Hierover hebben partijen in hoofdlijnen overeenstemming bereikt. In de eerste plaats betreft dit de voorgestelde wijzigingen in de statuten, waaronder met name de afschaffing van het verzwakt structuurregime en het afschaffen van de prioriteitsaandelen. Voortaan zullen de commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en niet langer meer door de raad van commissarissen zelve.

Voorts is overeengekomen dat Otra zal opereren binnen de algemene concernrichtlijnen van Sonepar Distribution."

Aldus de heer Langman in zijn nadere toelichting.

Amsterdam, 6 januari 1999

Raad van bestuur Otra N.V.

Otra N.V. te Amsterdam is met haar werkmaatschappijen actief in de voorraadhoudende technische groothandel. De Otra-bedrijven leveren elektrotechnische installatiematerialen - in Nederland ook sanitair en centrale verwarmingsproducten - aan professionele afnemers. De Otra-bedrijven zijn gevestigd in Nederland, België, Duitsland, Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden, alsmede in Estland en Tsjechië. De jaaromzet bedraagt circa ? 4 mld. Samen met haar meerderheidaandeelhouder Sonepar Distribution is Otra de marktleider op haar gebied in West-Europa.

Deel: ' Besluiten buitengewone vergadering aandeelhouders Otra '
Lees ook