Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een wooncomplex met bergingen aan de Concordialaan/Akkerweg (besluit 07-02-2000).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur. Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Opdracht

Burgemeester en wethouders hebben aan het Werkvoorzieningsschap West Noord-Brabant de opdracht gegeven om het onderhoud aan het openbaar groen het jaar 2000 uit te voeren . De kosten hiervan bedragen in totaal Hfl. 682.340,--

Representatie

Alle collegeleden zijn op vrijdag 18 februari 2000 aanwezig bij de Mauwavond, georganiseerd door de carnavalsvereniging Leurse Leut. Op zondag 20 februari aanstaande brengt een delegatie van het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan de karnavalsmiddag voor gehandicapten, zieken en bejaarden. Op zaterdag 4 maart aanstaande is een delegatie van het college van burgemeester en wethouders aanwezig bij de intocht van Prins Wout d'n Eerste in Ut Zwaaijgat. Eerder op die middag worden Prins Jan II en zijn Stijloren ontvangen in het gemeentehuis.

Versiering Markt tijdens Carnaval

Burgemeester en wethouders hebben besloten om tijdens het komende carnaval (van 3 tot en met 8 maart 2000) de Markt te versieren. Daartoe zal in samenwerking met de carnavalsvereniging in totaal 2000 meter "vlaggetjes" in drie rijen vanaf het gemeentehuis tot aan de Wipakker worden opgehangen.De kosten bedragen in totaal 1382 gulden incl. BTW.

Financiële bijdrage Etten-Leurse Paardendagen

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een financiële bijdrage van 750 gulden toe te kennen aan de Stichting Samengestelde Wedstrijden Etten-Leur voor de organisatie van de "Etten-Leurse Paardendagen" op 2 en 9 april aanstaande. Het college heeft hiertoe besloten vanwege de publiekstrekkende en promotionele waarde voor de gemeente Etten-Leur van dit evenement. Wethouder Vermunt reikt op 2 april aanstaande de prijzen uit bij dit evenement en wethouder Vermeulen doet dit op 9 april aanstaande.

Kermis Etten-Leur centrum 2000

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de zomerkermis 2000, die plaatsvindt in de periode 1 tot en met 5 juli van dit jaar, te houden op de locaties:


* Markt, en wel op het gedeelte voor het gemeentehuis (verlaagde plein en gedeelte voor de raadskerk, voor zolang dit mogelijk is in verband met aanvang van de werkzaamheden rondom het centrumplan);

* Oude Bredaseweg, gedeelte Markt - Anna van Berchemlaan;
* Anna van Berchemlaan, gedeelte tusen het verlaagde kruisingsvlak aan de Oude Bredaseweg - inrit parkeerterrein noordzijde "De Nobelaer";

* parkeerterrein westzijde Anna van Berchemlaan;
* Voorplein "De Nobelaer".

Aan de Verschuurweg zal ook de komende jaren het woon- en pakwagenpark gehandhaafd blijven. Burgemeester en wethouders hebben besloten om dit jaar de staanplaatsen op de kermis in Etten-Leur Centrum en Noord privaatrechtelijk te verpachten. De opbrengst hiervan wordt geraamd op Hfl. 138.496,--. Daarnaast hebben de kermisexploitanten in totaal een bedrag van Hfl. 18.600,-- betaald voor promotie van de kermis 2000.

Deel: ' Besluiten burgemeester en wethouders Etten-Leur '
Lees ook