Stadsdeel De Baarsjes Amsterdam


WEKELIJKS PERSBERICHT

Ook ambtenaren er op af
Stadsdeel De Baarsjes - waaronder loket Burgerzaken - is op maandag 19 maart vanaf 12.30 uur gesloten voor het publiek. Alle ambtenaren van het stadsdeel gaan de straat op. Verplicht achter het bureau vandaan om het stadsdeel en zijn bewoners nog beter te leren kennen. De middag is de start van een cultuurveranderingstraject bij het stadsdeel, volgend op een reorganisatie eind 2006. Uiteindelijk doel van de reorganisatie en cultuurverandering is dat de dienstverlening aan burgers verder verbetert (één loket voor alle vragen) en dat ambtenaren hun werk deskundig en met oog voor goede service uitvoeren. Het stadsdeelkantoor blijft maandagmiddag wel telefonisch bereikbaar via 020 589 2411. Via www.baarsjes.amsterdam.nl/loket kunnen bewoners altijd (7x24 uur) terecht voor informatie en het aanvragen van diverse producten. Portefeuillehouder: Godfried Lambriex.
Meer informatie: Wim de Graaf, 06 1237 9510.

Uitnodiging: eerste natuurspeeltuin van Amsterdam
Spetterend openingsfeest Club Rainbow
De opening van het nieuwe vrijetijdscentrum Club Rainbow en natuurspeeltuin Plan West op 21 maart in De Baarsjes gaat gepaard met een spetterend openingsfeest. Huis-aan-huis zijn alle ouders en kinderen in de Chassébuurt voor het feest uitgenodigd. De pret begint 's middags om 4 uur met activiteiten voor de kleinere kinderen. Stadsdeelvoorzitter Arco Verburg verricht buiten op het speelveld om 18.00 uur de opening. Dan maakt hij ook de winnaar bekend van de naamsprijsvraag voor het vrijetijdscentrum. Die krijgt een playstation cadeau. Wethouder Ab Cherribi benadrukt het natuurkarakter van de speeltuin door na de opening samen met buurtkinderen een boom te planten. Tijdens de officiële receptie na de opening zijn er voor de jeugd workshops in Club Rainbow. Als de presentatie van de workshopresultaten achter de rug is, start om 8 uur het jongerenfeest met rapper Dindin en DJ Cainamen. Het feest voor de oudere jeugd duurt tot 10 uur. Club Rainbow en natuurspeeltuin Plan West zijn via een poort naast huisnummer 65 in de Van Speijkstraat te bereiken. Portefeuillehouder: Ab Cherribi.
Meer informatie: Harold Ytsma, 06 5342 0466.

A-flap
Nieuwbouw Entreeblok
Ymere wil op de locatie Postjesweg (8 t/m 16) en de Witte de Withstraat ( 1 t/m 9) veertig woningen en circa 467 m2 bedrijfsruimte (winkel, horeca, kantoor) realiseren. Het Dagelijks Bestuur heeft hiertoe een vrijstellingsbesluit genomen. Het bouwplan is onder de naam Entreeblok opgenomen in het Plan van aanpak Chassébuurt en past in de visie om in de Chassébuurt het sociaal, economisch en cultureel klimaat te verbeteren. Portefeuillehouder: Ab Cherribi.
Meer informatie: Harold Ytsma, 06 5342 0466.

A-flap
Masterdam-West: leren, werken, wonen en zorg
De plannen om op de plek van de voormalige LTS Patrimonium en de stadsdeelwerf aan de Jan van Breemenstraat en Admiraal Helferichstraat een bijzonder leerconcept te ontwikkelen vorderen. Vanaf 2010 moet leren hier samengaan met werken, wonen en zorgen. Geen school in de gebruikelijke zin van het woord. Jongeren en volwassenen bereiden zich in een innovatieve leeromgeving voor op het beroep van hun keuze. Daarbij is de praktijk bepalend voor de inrichting van het onderwijs. Wijk- en stadsbewoners kunnen bij de deelnemers terecht om gebruik te maken van de diensten die deze (lerende) ondernemers aanbieden. Het Dagelijks Bestuur van De Baarsje is door wethouder Ab Cherribi over de voortgang bijgepraat. Het stadsdeel onderzoekt samen met ROC ASA, en woningcorporatie Het Oosten de haalbaarheid van de plannen. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek besluit Het Oosten om de ontwikkeling daadwerkelijk ter hand te nemen. Het stadsdeelbestuur verwacht dat er in 2009 met de uitvoering gestart kan worden. Voor die tijd moet er een stedenbouwkundig plan gemaakt worden. Vanzelfsprekend krijgen buurtbewoners de gelegenheid om te reageren op de plannen. Het ROC ASA wil na de zomer van 2010 de nieuwe school in gebruik nemen. De stand van zaken Masterdam-West komt 20 maart in de raadscommissie Wonen aan de orde. Portefeuillehouder: Ab Cherribi.
Meer informatie: Harold Ytsma, 06 5342 0466.

Antillenplein als nieuw
Het Antillenplein en het speelplein voor Buurtcentrum De Tulp zien er weer als nieuw uit. Woensdag 28 maart om 12.45 uur (als de scholen uit zijn) neemt Ab Cherribi, portefeuillehouder Stadsdeelwerken, samen met bewoners en kinderen uit de buurt de vernieuwde pleinen feestelijk in gebruik. De feestelijke opening begint op het Antillenplein. Het Antillenplein heeft nieuwe speeltoestellen, en in het midden van het plein staat nu een zitelement van zwerfkeien, ontworpen door Guido Hermans. Er zijn vier kastanjebomen geplant. Verder zijn er vier lichtmasten op het plein geplaatst, en extra fietsenrekken. Bij Buurtcentrum De Tulp staan nieuwe speeltoestellen, en het grasveldje is nu een minivoetbalveld met doeltjes. Op beide pleinen zijn nieuwe bankjes geplaatst. Portefeuillehouder: Ab Cherribi.
Meer informatie: Edwin Raap, 06 1241 8810.

Juni Kunstmaand 2007 komt er aan!
De voorbereidingen voor Juni Kunstmaand 2007 zijn in volle gang. Het openingsweekend van het jaarlijkse kunst- en cultuurfestival in De Baarsjes op 1, 2 en 3 juni bestaat onder andere uit een voorstelling met Bollywooddans en moderne dans op het Mercatorplein, een dag vol performances, muziek en onverwachte gebeurtenissen op het plein bij de Jan Maijenstraat, georganiseerd door kunstenaarscollectief Illuseum, en een concert van de jonge violiste Liza Ferschtman in de Jeruzalemkerk. De hele maand juni vinden er ieder weekeinde en iedere woensdagmiddag evenementen plaats in het teken van Juni Kunstmaand. Het festival zal ook dit jaar een uiteenzetting zijn van alles wat er aan beeldende kunst, muziek, dans, theater, film en community art in het stadsdeel wordt georganiseerd. Juni Kunstmaand 2007 trekt inmiddels bezoekers van heinde en verre aan. Op 19 maart bepaalt de commissie kleine evenementen aan welke kleine evenementen subsidie, in totaal een bedrag van 20.000 euro wordt toegewezen. Daarna kan het definitieve programma worden vastgesteld. Binnenkort verschijnt op www.junikunstmaand.nl het actuele programma, achtergrondinformatie over de deelnemers en andere informatie over het festival. Esther de Charon, coördinator Juni Kunstmaand, en haar projectteam houden een weblog bij: http://www.volkskrantblog.nl/blog/6770, met leuke verhalen over de voortgang van het project. Portefeuillehouder: Mirjam Smeels.
Informatie: Edwin Raap, tel. 06 1241 8810.

Theater en debat over leven als Marokkaan in Nederland Vrijwilligersvereniging Kantara organiseert een gratis theatervoorstelling met debat met als thema 'waar is mijn thuis?'. Zaterdag 17 maart om 14 uur speelt theatergroep Amazigh het stuk 'De drie zusters', geïnspireerd door het beroemde stuk van Tsjechov, waarin drie zusters en twee broers over hun jeugdherinneringen uit Noord-Marokko, maar ook Nederland vertellen. Zo komen verlangens en dromen uit heden en verleden aan bod. De acteurs vertellen persoonlijke verhalen en reageren op actuele uitspraken van politici en berichten in de media over moslims, integratie en Marokkanen. In de voorstelling wordt Nederlands gesproken, afgewisseld met stukjes en liedjes in het Berbers (Tamazight). Na afloop van de voorstelling wordt er met Tweede Kamerlid Samira Bouchibti, tevens voorzitter van Kantara, nagepraat over het onderwerp 'Waar is mijn thuis?'. Meer informatie: http://www.kantara-brug.nl of Bert de Ruiter, 06 2157 3384.

Meidenavonden in The Mall
Dit voorjaar starten avonden exclusief voor meiden in Jongereninloop 'The Mall'. Om de week kunnen meiden uit de buurt elkaar in 'The Mall' ontmoeten. Elke avond heeft een programma rondom thema's als zelfbeeld en liefde en vrije tijd. Het programma wordt door de meiden zelf bedacht en uitgevoerd. De eerste MeidenMall is op woensdag 21 maart (van 19 - 21 uur) . Het thema die avond is schoonheid en er wordt onder andere een passende film op groot scherm gedraaid. Voor de meiden staan heerlijke roze banken, bioscoopscherm en gratis internet klaar.

Uit de stadsdeelraad

Raadscommissie praat over Westermoskee en Chassékerk De raadscommissie Wonen praat dinsdag 20 maart over het rapport van verkenner Arthur Verdellen, die de afgelopen weken onderzocht hoe het verder moet met de Westermoskee. Verdellen constateert dat de verhoudingen tussen woningcorporatie Het Oosten, die woningen op de plek aan de Baarsjesweg wil bouwen, en Manderen bv, die de moskee zal neerzetten, behoorlijk verstoord zijn. Beter is het als die twee partijen afscheid van elkaar nemen. De raadscommissie praat verder over een ander belangrijk project in de Chassébuurt: de toekomst van de Chassékerk. De plannen van het Dagelijks Bestuur, behoud van de kerk, en de parochie, sloop van de kerk, zijn op een rijtje gezet. De voltallige stadsdeelraad neemt op 27 maart een definitief besluit over de toekomst van de Chassékerk. De vergadering van de raadscommissie op 20 maart begint dit keer al om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het stadsdeelkantoor. Insprekers kunnen zich vooraf melden via griffie@baarsjes.amsterdam.nl

Raadsleden geven tips over buurtwerk in De Baarsjes Hoe moet het stadsdeel in de toekomst omgaan met de buurtoverleggen, buurtservicepunten en de buurtbudgetten? De politieke meningen daarover zijn verdeeld, bleek dinsdag tijdens de raadscommissie stadsdeelwerken. Op dit moment worden met wisselend succes in de buurten van De Baarsjes vier buurtoverleggen per jaar gehouden. Sommige buurtoverleggen worden heel goed bezocht, op andere overleggen komt nauwelijks iemand af. Het Dagelijks Bestuur vreest dat een overkill aan overleggen buurtbewoners afschrikt en vroeg daarom aan de leden van de raadscommissie hoe in de toekomst het buurtwerk er uit moet zien. PvdA en D66 vroegen dinsdagavond aan het Dagelijks Bestuur om een tandje bij te zetten. Contact met de burger is ontzettend waardevol en dat kan gemakkelijk tijdens een buurtoverleg. De partijen hadden daarbij tips voor het DB: houd de overleggen op vaste data, stuur opvallende uitnodigingen en kom met aansprekende thema's voor de overleggen, bijvoorbeeld over leefbaarheid en veiligheid, aldus PvdA en D66. GroenLinks vond dat het stadsdeel het beter kan houden op drie buurtoverleggen per jaar: wat je doet, moet je goed doen, zo meende GroenLinks. En de VVD pleitte voor maatwerk: indien nodig een buurtoverleg, maar als er geen noodzaak is dan liever geen overkill aan overleggen. De partijen gaven het Dagelijks Bestuur nog meer tips mee over hoe om te gaan met buurtbudgetten en de buurtservicepunten. In mei zal het DB met een nieuwe visie naar de raad komen over hoe om te gaan met het buurtwerk.

Agenda

 |Maart |           |    | |Dag & |Wat is er te doen       |Waar   | |tijd |           |    | |donderda|Disco: Off Beat        |Club 8   | |g 15 |Ecclectische mix van rauwe funk tot   |Admiraal de | |maart |drum&bass. Entree: 5 euro. Info:   |Ruijterweg 56b | |22 - |www.club-8.nl.        |    | |3.00 uur|           |    | |  |           |    | |  |           |    | |t/m 16 |Tennis-instuif 21+       |Jan van  | |maart |Iedere vrijdag. Info:      |Galenhal  | |11.45 - |www.baarsjes.amsterdam.nl en    |Jan van  | |12.45 |sportbuurtwerk@baarsjes.amsterdam.nl.  |Galenstraat 250| |uur  |           |    | |  |           |    | |vrijdag |Bellamy-etalages       |Oud-West  | |16 maart|Wandel mee met Virgilio Ferreira (de  |    | |  |kunstenaar). Start Kwakersstraat 3 (voordeur|    | |20 uur |stadsdeelkantoor Oud-West). Download de  |    | |  |route op www.baarsjes.amsterdam.nl.   |    | |  |           |    | |vrijdag1|Schaaktoernooi        |Stadsdeelkantoo| |6 mrt |Lees meer op www.baarsjes.amsterdam.nl.  |r    | |20 - 23 |           |Baarsjesweg | |uur  |           |224   | |  |           |    | |vrijdag |Disco: Beat Boutique      |Club 8   | |16 maart|Entree: 5 euro. Meer info: www.club-8.nl. |Admiraal de | |  |           |Ruijterweg 56b | |22 - |           |    | |4.00 uur|           |    | |zaterdag|Theatervoorstelling en debat    |Niew   | |17 maart|Theatergroep Amazing voert het stuk De Drie |Vredenburgh | |  |Zusters op. Thema debat: Waar is mijn thuis.|Postjesweg 125 | |14 - |Toegang: gratis. Organisatie: Kantara.  |    | |16.30 |           |    | |uur  |           |    | |Zaterdag|Disco: Club Rascal       |Club 8   | |17 maart|Entree: voor 22 uur gratis met flyer, anders|Admiraal de | |21.30 - |5 euro. Mee info: www.club-8.nl.   |Ruijterweg 56b | |4.00 uur|           |    | |  |           |    | |t/m 18 |Lichtletterspeurtocht      |Beginpunt  | |maart |Er zijn negen lichtpanelen in de   |Kortenearstraat| |19 uur |Chassebuurt. In elk paneel is een letter |32    | |  |verstopt.         |    | |  |           |    | |maandag1|Bugerzaken gesloten       |Stadsdeelkantoo| |9 maart |Lees meer op www.baarsjes.amsterdam.nl.  |r    | |  |           |Baarsjesweg 224| |vanaf |           |    | |12.30 |           |    | |uur  |           |    | |  |           |    | |dinsdag |Vergadering Raadscommissie Wonen   |Stadsdeelkantoo| |20 maart|Meer info: www.baarsjes.amsterdam.nl  |r    | |  |           |Baarsjesweg 224| |  |           |    | |  |           |    | |dinsdag |Vergadering Stadsdeelraad     |Stadsdeelkantoo| |27 maart|Meer info: www.baarsjes.amsterdam.nl  |r    | |  |           |Baarsjesweg 224| |  |           |    | |  |           |    | 
Voor algemene vragen: Rinze van Opstal, hoofd Communicatie, 06 1299 1741.


---- --

Deel: ' Besluiten Dagelijks Bestuur De Baarsjes Amsterdam 15-03-2007 '
Lees ook