Gemeente Brunssum

Uit de gemeenteraad

De gemeenteraad kwam voor een vergadering bijeen op dinsdag 9 februari. Tijdens deze bijeenkomst zijn onder meer de volgende besluiten genomen.

Aankoop grond Dorpstraat
Om toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Dorpstraat mogelijk te maken gaat de gemeente de panden en de grond van Dorpstraat 206 en 208 kopen. Het gaat daarbij om 327 vierkante meter grond.

Uitgiftebeleid bouwkavels
In november 1994 besloot de gemeenteraad dat in de toekomst geloot zou gaan worden bij de verkoop van kavels. De regeling gold tot 1996 en is daarna met twee jaar verlengd. De raad heeft nu besloten de regeling nogmaals met twee jaar te verlengen.

Verliescompensatie Maastricht Aachen Airport
Brunssum is aandeelhouder van Maastricht Aachen Airport (MAA) en draagt ieder jaar bij in de compensatie van de verliezen die de luchthaven leidt. Brunssum gaat nu stoppen met het compenseren van de verliezen omdat ze niet langer wil bijdragen in een structureel verlieslijdende onderneming met onzekere toekomstperspectieven.

AWACS
Tijdens de bijeenkomst hebben de leden van de raad van gedachte gewisseld omtrent het AWACS vliegtuigongeluk van woensdag 13 januari.

Uiteindelijk werden drie moties unaniem aangenomen. Daarmee spreekt de raad uit dat ze niet meer wil dat er nog tankvliegtuigen vertrekken van de vliegbasis, dat de start/landingsbaan op Duits grondgebied moet worden verlengd en dat er een gedegen onderzoek moet worden gedaan, met Nederlandse inbreng, naar de oorzaak van de ramp. Het voorstel van het PAK, gesteund door de SP, om het AWACS-vliegveld te sluiten, werd afgewezen.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Brunssum '
Lees ook