Gemeente Nuth


BESLUITEN GEMEENTERAAD 4 SEPTEMBER 2001

Tijdens de raadsvergadering van 4 september jl. nam de gemeenteraad de volgend besluiten:

* een bedrag van f. 37.463 ( 16999,97 ) werd beschikbaar gesteld voor de begeleiding door het ETIL bij het opstellen van de gemeentelijke inbreng voor de regionale agenda van Parkstad;
* met de begroting 2002 van de Regio Parkstad Limburg werd ingestemd;

* een bedrag van f. 170.000 ( 77142,64 ) werd beschikbaar gesteld voor de samenvoeging van de afdelingen sociale zaken van Simpelveld, Nuth en Voerendaal;

* ingestemd werd met het plan Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid 2001-2006, waarbij de uitvoering werd opgedragen aan het college van B&W;

* de Legesverordening 2001 werd gewijzigd in verband met de invoering van de nieuwe reisdocumenten per 1 oktober a.s.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad gemeente Nuth (Limburg) '
Lees ook