Gemeente Goes

Verbetering Schilderswijk

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad 592.524,-- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een gedeelte van het verbeteringsplan voor de Schilderswijk in Goes-Zuid. Inmiddels is al een groot deel van de wijk klaar, zoals het openbare gebied van de Jan Steenstraat, de Vermeerstraat, één kant van de Breitnerstraat en de Willem Zelleweg. Ook zijn er twaalf appartementen bijna klaar in de Breitnerstraat. Daarom kan nu begonnen worden met de afronding. Het gaat om herinrichting van gedeelten van de wijk waarin nog niets is gebeurd. Er worden drempels en verhoogde kruisingsvlakken aangelegd en het groen wordt uitgebreid. Bovendien wordt het kruispunt Kloetingseweg/Populierenstraat/Rembrandtlaan wordt verkeersveilig gemaakt. Uit ongevallenstatistieken blijkt dat dit kruispunt zeer onveilig is. Tussen 1995 en 1997 zijn er vijf ongelukken gebeurd waarvan twee met letsel en drie slachtoffers.

Discussie Designer Outlet Centre
Zowel voor woensdag 20 als voor donderdag 21 januari stond voor de gemeenteraad van Goes de vestiging van een groot (2 ha) Amerikaans bedrijf op De Poel II op de agenda, een Designer Outlet Centre. Woensdag was hiervoor zelfs een speciale informele raadsvergadering uitgeschreven mét -en dat is bijzonder- de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen. In verband met de te verwachten toeloop was gekozen voor de aula van het Goese Lyceum. Inderdaad kwamen er zo'n tweehonderd belangstellenden. Mede door inzet van medewerkers van het Goese lyceum verliep de avond vlekkeloos. Deze woensdagavond begon met een toelichting van Andrew Roud, directeur voor Nederland en België voor Designer Outlet.

De heer Roud begon zijn verhaal in de wetenschap dat het fenomeen Outlet Center in Nederland onbekend is. Hij nam dan ook ruim te tijd om aan de hand van dia's uit te leggen waar het om gaat. In een Designer Outlet Centre kan de klant merkproducten kopen met een korting van minimaal 30% ten opzichte van de gebruikelijke prijzen. Tweederde van het aanbod bestaat uit kleding. Om aantrekkelijk te blijven voor de consument moet het centrum een omvang hebben van 20.000 m2 verkoop-vloeroppervlak.

Toeristische attractie
De ervaring heeft geleerd dat een dergelijk centrum door zijn omvang een toeristische attractie wordt. Gemikt wordt daarom op een zodanige kwaliteit dat de bezoekers zich prettig voelen en er graag enkele uren willen verblijven. Juist de te verwachten grote publiciteit zal vele mensen naar het designer outlet centre lokken, waardoor er een nieuwe elk-weer-voorziening ontstaat. De publiciteit zal (inter)nationaal zijn, en gericht op toeristen die Goes en de regio willen bezoeken.

700 volledige banen
De komst van een Designer Outlet Centre, waarmee een investering is gemoeid van meer dan 100 miljoen, heeft ook nieuwe investeringen tot gevolg in andere sectoren. Dit zou een opsteker zijn voor de werkgelegenheid in Zeeland. Voor wat betreft de directe werkgelegenheid wordt gesproken over 700 volledige arbeidsplaatsen, waarvan een groot aantal voor personen die laaggeschoold zijn.

De toelichting van de heer Roud riep heel wat vragen op. Bijvoorbeeld over de noodzakelijk aanpassing van de wegen om het centrum te ontsluiten voor duizenden bezoekers per auto. Een vervolgvraag was of de heer Roud bereid was een bijdrage te betalen voor de verbetering van de infrastructuur. Hij wilde dat wel, maar noemde geen concrete bedragen. De meeste vragen gingen over de vraag of vestiging van een Designer Outlet Centre de positie van de Goese Middenstand zouden aantasten, ongemoeid zou laten of zelfs zou verbeteren. De heer Roud mikte op dat laatste. Vele vragenstellers onder wie winkeliers en raadsleden vreesden voor het eerste. De heer Roud benadrukte dat hij veel zou doen om te bereiken dat bezoekers aan het Designer Outlet Centre ook een bezoek aan de binnenstad zouden brengen. Hij noemde een gratis busverbinding.

'Gereserveerd' positief
Op donderdagavond discussieerde de raad op initiatief van de PvdA over het Designer Outlet Centre. Het college werd uitgenodigd om bij de raad af te tasten hoe de gevoelens zijn over dit onderwerp en om af te zien van verdere stappen waarmee kosten zijn gemoeid als het enthousiasme bij de raad niet breed genoeg zou zijn. Tijdens de discussie werd duidelijk dat er voor de fractie van Groen Links in Goes geen Designer Outlet Centre hoeft te komen. De woordvoerders van PvdA en CDA waren gereserveerd, maar schorten hun mening op in afwachting van een plan van aanpak, dat meer duidelijkheid zou moeten brengen. De SGP/GPV/RPF, de VVD en D66 waren in verschillende bewoordingen 'gereserveerd' positief, juist ook vanwege de vele banen die een Designer Outlet Centre met zich meebrengt. Wethouder Heijning van Economische Zaken benadrukte het belang van de werkgelegenheid en sprak de hoop uit dat er in maart voldoende nieuwe informatie ligt om de voor- en nadelen tegen elkaar te kunnen afwegen.

Deel: ' Besluiten gemeenteraad Goes - 5099 '
Lees ook