Gemeente Nuth


GEMEENTERAAD

Tijdens de dinsdag 9 oktober gehouden vergadering nam de gemeenteraad de navolgende besluiten:

* het sluitingsuur voor de horeca wordt niet gewijzigd. Een verzoek om het sluitingsuur vast te stellen op 05.00 uur werd afgewezen;
* de begroting 2002 van de GGD Oostelijk Zuid-Limburg werd vastgesteld;

* de regionale visie prostitutiebeleid Parkstad Limburg alsmede het bestemmingsplan prostitutiebeleid Nuth werden vastgesteld;
* het regionaal volkshuisvestingsplan Parkstad Limburg 2002-2005 werd vastgesteld.

Deel: ' Besluiten Gemeenteraad Nuth '
Lees ook