Gemeente Stadskanaal

Nieuwsberichten

24-07-2002
Referendabele besluiten

Sinds 1 januari 2002 kunnen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente een referendum aanvragen over een aantal besluiten die door het rijk, de provincie of de gemeente genomen zijn. Dat wil zeggen dat inwoners het rijk, de provincie of de gemeente kunnen vragen om, ook al is het besluit genomen, alsnog een soort stemming te organiseren om vast te stellen of de meerderheid van de inwoners het eens is met het genomen besluit. De overheid die het besluit heeft genomen kan de uitkomst van het referendum gebruiken om het besluit te veranderen, maar hoeft dit niet te doen. De uitslag van het referendum is namelijk niet bindend.

Referendabel zijn op dit moment de volgende besluiten:
1. Initiatiefvoorstel-Van de Camp inzake de bestrijding van wapengeweld (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 26865, nr. 338. Informatie op www.overheid.nl
2. Voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging psychiatrische patiënten (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27289, nr. 239. Informatie op www.overheid.nl

3. Wijziging van de Opiumwet (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27874, nr. 316 2e Herdruk. Informatie op www.overheid.nl

4. Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, nr. 28063, nr. 304. Informatie op www.overheid.nl
5. Dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werkgevers (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27896, nr. 117. Informatie op www.overheid.nl
6. Novelle wijziging belastingwetten in verband met dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken II 2001/02, 28246, nrs. 1-2. Informatie op www.overheid.nl
7. Wet bereikbaarheid en mobiliteit (inleidend verzoek voor 26 juli 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27552, nr. 281. Informatie op www.overheid.nl

8. Partiële wijziging zedelijkheidswetgeving (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27745, nr. 299. Informatie op www.overheid.nl

9. Verruiming bevoegdheid enkelvoudige kamers (inleidend verzoek voor 26 juli 2002) Kamerstukken II 2001/02, 28215, nrs.1-2. Informatie op www.overheid.nl

10. Verdrag Australië (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2001, 189 en 2002, 85. Informatie op www.overheid.nl
11. Verdrag tot wijziging van het Verdrag tussen Nederland en Duitsland nopens het verloop van de gemeenschappelijke grenzen (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2002, 90. Informatie op www.overheid.nl

12. Verdrag tussen Nederland en Suriname inzake de export en handhaving van sociale-verzekeringsuitkeringen (inleidend verzoek voor 6 augustus 2002) Tractatenblad 2001, 161. Informatie op www.overheid.nl

13. Verdrag tussen Nederland en Turkije overeenkomstig het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2000, 25 en 2001, 121. Informatie op www.overheid.nl

14. Verdrag betreffende thuiswerk (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 1996, 329 en 2001, 25. Informatie op www.overheid.nl

15. Verdrag Nederland-Mongolië tot het vermijden van dubbele belasting (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2002, 88. Informatie op www.overheid.nl

16. Verdrag tussen Nederland en Polen tot het vermijden van dubbele belasting (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2002, 86. Informatie op www.overheid.nl
17. Herziening van het Verdrag betreffende het Internationale spoorwegvervoer (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Tractatenblad 2000, 70 en 2002, 25. Informatie op www.overheid.nl
18. Verdrag tussen Nederland en Indonesië (inleidend verzoek voor 6 augustus 2002) Tractatenblad 2002, 33. Informatie op www.overheid.nl

19. Verdrag tussen Nederland en Monaco inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen (inleidend verzoek voor 6 augustus 2002) Tractatenblad 2001, 199. Informatie op www.overheid.nl
20. Verdrag tussen Nederland en Roemenië inzake de export van socialeverzekeringsuitkeringen (inleidend verzoek voor 6 augustus 2002) Tractatenblad 2001, 202. Informatie op www.overheid.nl
21. Openstelling mogelijkheid export uitkering jonggehandicapten (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken II 2001/02, 27895, nrs. 1-2. Informatie op www.overheid.nl
22. Regels ten aanzien van het vermogen van de politieregio's (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken II 1999/2000, 27039, nrs. 1-2. Informatie op www.overheid.nl
23. Comptabiliteitswet 2001 (inleidend verzoek voor 7 augustus 2002) Kamerstukken I 2001/02, 27849, nr. 327. Informatie op www.overheid.nl

24. Het besluit tot wijziging van de Organisatieverordening provincie Groningen 2002 (inleidend verzoek voor 9 augustus 2002). Het Provinciaal Blad nr. 17 waarin dit besluit is gepubliceerd ligt ter inzage bij het team burgerzaken en belastingen van het Publieksbureau van de gemeente Stadskanaal.

Het aanvragen van een referendum gaat als volgt: Individuele burgers kunnen in het Publieksbureau van het gemeentehuis een zogenaamd "inleidend" verzoek doen tot het houden van een referendum. Dit moet gebeuren binnen 3 weken na publicatie. Wanneer meer dan 0,7% van de kiesgerechtigde inwoners (ongeveer 180) zo'n verzoek hebben ingediend, gaat de definitieve verzoekfase van start. Ook dit wordt gepubliceerd. In deze fase, die zes weken duurt, kunnen kiesgerechtigden in het Publieksbureau van het gemeentehuis een ondersteuningsverklaring voor het referendum afleggen. Wanneer 7% van de kiesgerechtigde inwoners (ongeveer 1800) een geldige ondersteuningsverklaring afleggen, wordt er daadwerkelijk een referendum georganiseerd. Deze aantallen gelden voor het aanvragen van een gemeentelijk referendum. Voor het aanvragen van provinciale en nationale referenda gelden andere aantallen.

Nadere informatie over het referendum kunt u vragen bij het Publieksbureau van de gemeente.

Deel: ' Besluiten in Stadskanaal waarover referendum kan worden gevraagd '
Lees ook