De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

25 januari 1999

Besluiten omtrent rentetarieven van de ECB

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 21 januari 1999 heeft verspreid.

De Raad van Bestuur van de ECB heeft heden de monetaire, financiële en economische situatie in het eurogebied bezien tegen de achtergrond van de op stabiliteit gerichte monetaire-beleidsstrategie. Met inachtneming van de meest recente economische ontwikkelingen heeft de Raad van Bestuur zijn eerdere beoordeling van de voorruitzichten op prijsstabiliteit bevestigd. De Raad van Bestuur heeft derhalve besloten dat voor de twee op 27 januari en 3 februari 1999 te verrekenen basis-herfinancieringstransacties dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de drie eerder deze maand verrekende basis-herfinancieringstransacties, hetgeen betekent dat zij als vaste-rentetenders tegen een rentevoet van 3,0% zullen worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de rentevoeten op de twee permanente faciliteiten besproken. De Raad heeft gememoreerd dat bij de aanvang van de derde fase, d.w.z. 1 januari 1999, de rente op de marginale beleningsfaciliteit op 4,5% was gesteld en die op de depositofaciliteit op 2%. Als overgangsmaatregel waren de marginale beleningsrente en de depositorente voor de periode 4 – 21 januari 1999 echter op respectievelijk 3,25% en 2,75% gesteld. De aldus door de rentetarieven op de permanente faciliteiten gevormde smalle bandbreedte strekte ertoe de overgang van marktpartijen op de geïntegreerde euro geldmarkt gedurende de eerste dagen van de Monetaire Unie te vergemakkelijken.

Heden heeft de Raad van Bestuur de met het functioneren van de euro geldmarkt sedert het begin van het jaar opgedane ervaringen beoordeeld. Daarbij heeft de Raad geconcludeerd dat de problemen die enkele marktpartijen hadden ondervonden met het functioneren van de euro geldmarkt, met name met de grensoverschrijdende liquiditeitsstromen, in de loop van de tijd aanmerkelijk zijn afgenomen. Als gevolg daarvan heeft de integratie van de euro geldmarkt over het geheel genomen reeds drie weken na de vorming ervan een bevredigend niveau bereikt. Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur het niet noodzakelijk geacht de smalle bandbreedte ook na 21 januari 1999 te handhaven, in aanmerking nemend dat handhaving ervan de ontwikkeling van een doelmatig functionerende geldmarkt in het eurogebied op de langere termijn waarschijnlijk in de weg zou staan. De Raad van Bestuur heeft derhalve heden besloten weer over te gaan op de rentevoeten voor de twee permanente faciliteiten van het Eurosysteem zoals die eerder voor de aanvang van de derde fase waren vastgesteld, hetgeen betekent dat met ingang van 22 januari 1999 de rente op de marginale beleningsfaciliteit op 4,5% en die op de depositofaciliteit op 2% is gesteld.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Europese Centrale Bank, Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Besluiten omtrent rentetarieven van de ECB '
Lees ook