Gemeente Apeldoorn

Besluiten raadsvergadering 20 februari 2003

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 februari onder meer de onderstaande besluiten genomen.

Uitbreiding expositieruimte Apeldoorns Museum
De raad heeft ingestemd met het voorstel voor de uitbreiding van de expositieruimte in het Apeldoorns Museum. Het voorstel houdt in dat in verband met de realisatie van de extra tentoonstellingszaal voor het Apeldoorns Museum in het APart-gebouw een budgetverhoging wordt gevraagd van jaarlijks 30.000 voor de Stichting APart voor de huurkosten van de werkplaatsen in het ACEC-gebouw. In het voorstel is tevens toestemming gevraagd om de kosten voor extra investeringen in de expositiezaal van 200.000 binnen de museumbegroting op te lossen. Dit bleek mogelijk dankzij een btw-meevaller. Hoe groot de btw-meevaller en andere eventuele financiële mee- en tegenvallers zullen zijn voor het museum wordt in de loop van maart duidelijk. De tunnelvoorziening tussen het ACEC-gebouw en het museum wordt voorlopig uitgesteld.

Stemgedrag op dit onderwerp:
Negenentwintig raadsleden stemden vóór het voorstel en acht raadsleden stemden tegen (CDA 8 voor, Leefbaar Apeldoorn 3 voor 3 tegen, VVD 4 voor 2 tegen, PvdA 6 voor, GroenLinks 3 voor, Gemeentebelangen 3 voor, D66 1 tegen, ChristenUnie 2 voor, SGP 2 tegen).

MER De Voorwaarts
De raad heeft ingestemd met het Milieu Effect Rapport De Voorwaarts. De meerderheid vond dat het MER voldoet aan de wettelijke criteria en er voldaan is aan de onderzoeksopdracht van de raad. De raadsleden gaven in het debat aan dat ze het vervelend vinden dat de indruk bij bewoners is ontstaan dat met het MER ook de keuze van De Voorwaarts wordt gemaakt. Dit is niet het geval. De inhoudelijke discussie over De Voorwaarts zal later worden gevoerd.

Stemgedrag op dit onderwerp:
31 raadsleden stemden vóór het voorstel en 6 raadsleden stemden tegen (CDA 8 voor, Leefbaar Apeldoorn 6 voor, VVD 6 voor, PvdA 6 voor, GroenLinks 3 tegen, Gemeentebelangen 3 tegen, D66 1 voor, ChristenUnie 2 voor, SGP 2 voor).

Plan in Hoofdlijnen Kanaalzone
De raad heeft ingestemd met het Plan in Hoofdlijnen Kanaalzone. Het plan in hoofdlijnen is een uitwerking van het structuurplan voor de gehele kanaalzone over een lengte van ongeveer tien kilometer. VVD, D66 en CDA dienden een motie in voor de instelling van een stuurgroep Stad en Milieu die toeziet op de verdere invulling van de verschillende planprocessen, met erkenning van de voorgenomen regierol van het college.

Stemgedrag op dit onderwerp:
Alle raadsleden stemden vóór de motie. Op het plan in hoofdlijnen stemden 34 raadsleden voor en 3 stemden tegen (CDA 8 voor, Leefbaar Apeldoorn 6 voor, VVD 6 voor, PvdA 6 voor, GroenLinks 3 voor, Gemeentebelangen 3 tegen, D66 1 voor, ChristenUnie 2 voor, SGP 2 voor).

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Besluiten raadsvergadering gemeente Apeldoorn '
Lees ook