Sociale Maribel

Ministerraad van 29 januari 1999 Persbericht

De Ministerraad keurde twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed m.b.t. de non-profitsector. Het eerste ontwerp van Koninklijk Besluit wijzigt het Koninklijk Besluit (*) m.b.t. maatregelen voor de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector. Het tweede ontwerp bepaalt het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector vanaf 1 juli 1999.

De twee nieuwe ontwerpen van Koninklijk Besluit zorgen ervoor dat vanaf 1 juli 1999 het bedrag van de forfaitaire Sociale Maribel (**) vermindering verhoogd wordt van 6.500 naar 9.750 frank per kwartaal (***). Het budget op jaarbasis is tevens verhoogd tot 12,5 miljard frank. Het totaal aantal jobs dat op basis van deze Sociale Maribelmaatregel zal kunnen worden gerealiseerd, is ook verhoogd van 10.000 naar 15.000 personen.

Verder wordt in de sector van de beschutte werkplaatsen vanaf 1 januari 1999 het bedrag van de forfaitaire Sociale maribel vermindering verhoogd tot 9.750 frank per kwartaal. Deze specifieke maatregel is genomen om deze sector te helpen met de toepassing van het gewaarborgd minimum loon vanaf 1 januari 1999. Dit is ook de reden om in dit geval de verhoging van de Sociale Maribelvermindering vanaf 1 januari 1999 niet te koppelen aan de voorwaarde om bijkomende jobs te creëren.

VOOR MEER INFO AAN DE PERS

Kabinet van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid Belliardstraat 51-53 1040 Brussel

Persverantwoordelijke: Katrien Raeymaekers Tel. 02/233.50.06 Fax. 02/230.10.67

(*) van 5 februari 1997 (**) forfaitaire vermindering van de werkgeversbijdragen. (***) krachtens artikel 28 van de wet van 15 januari 1999 m.b.t. budgettaire en diverse bepalingen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten Sociale Maribel en non-profitsector Belgie '
Lees ook