De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

7 januari 1999

Besluiten ten aanzien van de rentevoeten van de ECB

Dit persbericht is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de ECB vandaag om 18.15 uur heeft verspreid.

 

Tijdens de heden gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de monetaire, financiële en economische toestand in het eurogebied bezien in het licht van haar op stabiliteit gerichte monetaire-beleidsstrategie. Op grond van de laatste economische ontwikkelingen heeft de Raad van Bestuur zijn eerdere beoordeling van de vooruitzichten voor prijsstabiliteit bevestigd. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat voor de twee
basis-herfinancieringstransacties die op 11 januari 1999 en 18 januari 1999 zullen worden aangekondigd dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de eerste, die vandaag is verrekend, d.w.z. zij zullen vaste-rentetenders zijn waarvoor een rentevoet van 3,0% is vastgesteld. De Raad van Bestuur heeft zijn voornemen bevestigd om de rentevoet voor basis-herfinancieringstransacties voorlopig op dit niveau te handhaven.

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur gememoreerd dat de marginale beleningsrente en de depositorente voor de periode van 4 tot 21 januari 1999 op respectievelijk 3,25% en 2,75% waren gesteld. De Raad van Bestuur heeft zijn voornemen bevestigd om deze voorlopige maatregel te beëindigen na zijn volgende vergadering op 21 januari 1999.

Tenslotte heeft de Raad van Bestuur zijn tijdens de vergadering van 22 december 1998 genomen besluit gememoreerd dat de eerste langerlopende herfinancieringstransactie, die op 12 januari 1999 zal worden aangekondigd en op 14 januari 1999 wordt verrekend, zal worden uitgevoerd als een variabele-rentetender, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de op een enkelvoudige rentevoet gebaseerde toewijzingsprocedure.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Europese Centrale Bank, Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Besluiten ten aanzien van de rentevoeten van de ECB '
Lees ook