De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

19 februari 1999

Besluiten ten aanzien van de rentevoeten van de ECB

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 18 februari 1999 heeft verspreid.

Tijdens de heden gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de ECB de monetaire, financiële en economische toestand in het eurogebied bezien in het licht van de op stabiliteit gerichte monetaire-beleidsstrategie. De Raad van Bestuur heeft zijn eerdere beoordeling bevestigd dat de vooruitzichten voor prijsstabiliteit gunstig blijven en dat er geen sterke opwaartse danwel neerwaartse druk kan worden geconstateerd. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten dat voor de twee basis-herfinancieringstransacties die op 24 februari en 3 maart 1999 zullen worden verrekend dezelfde voorwaarden zullen gelden als voor de basis-herfinancieringstransacties die dit jaar al zijn verrekend, d.w.z. zij zullen als vaste-rentetenders tegen een rentevoet van 3,0% worden uitgevoerd. Verder zal de marginale beleningsrente 4,5% blijven en de depositorente 2,0%.

Bovendien heeft de Raad van Bestuur besloten dat de tweede langerlopende herfinancieringstransactie, die op 25 februari 1999 zal worden verrekend, zal worden uitgevoerd als een variabele-rentetender met toewijzing op basis van een enkelvoudige rentevoet. Zoals reeds is aangegeven, wil de ECB bij deze inschrijving een bedrag van s 15 miljard toewijzen.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Besluiten ten aanzien van de rentevoeten van de ECB '
Lees ook