PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

BIJZONDERE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 1999

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt ermee in een subsidie van 60 % te betalen voor de tweede fase van de bouw van de kaaimuren van het Kluizendok in de Haven van Gent. De stad Gent zal dit werk openbaar aanbesteden.

* * *

In het kader van de verbreding van het Albertkanaal tussen Oelegem en Antwerpen beslist de Vlaamse regering de werken voor de vernieuwing van de oevers van het Albertkanaal in het vak Oelegem (vanaf de eerste brug) - Wijnegem (tot de duiker van de Grote Schijn) openbaar aan te besteden.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

De Vlaamse regering stemt in met een aanpassing van de statuten van het Vlaams Selectiecentrum voor het overheidspersoneel, teneinde de Raad van Bestuur uit te breiden met twee leden, tot 13 leden. Dhr. Pieter Jans wordt aangeduid als bijkomend vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid in de algemene vergadering van het Selectiecentrum; hij wordt ook voorgedragen als voorzitter van de Raad van Beheer.


einde


Zoekwoorden:

Deel: ' Besluiten van de Vlaamse regering '
Lees ook