Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 30 juli 2002

Op dinsdag 30 juli 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel onder andere de volgende besluiten genomen:

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Het college heeft ingestemd met de nota Meerjarig beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) inclusief de meerjarenbegroting. VVE is bedoeld om (taal)achterstanden bij kinderen op zo jong mogelijke leeftijd te voorkomen en weg te werken.

Waterbedrijf Europoort
Het college heeft besloten wethouder T. Keuzekamp-van Emmerik te benoemen tot vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders van het Waterleidingbedrijf Europoort. Wethouder Keuzekamp volgt de heer P.F.J. van den Eijnden op.

Verordening toelage beschikbaarheidsdienst
Het college heeft de verordening toelage beschikbaarheidsdienst gemeente Capelle aan den IJssel vastgesteld.

Alcoholverbod
Het college heeft besloten een deel van het Centrumgebied van Capelle aan den IJssel voor onbepaalde tijd aan te wijzen als gebied waarbinnen het verboden is op de weg drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod treedt op 1 augustus 2002 in werking en geldt niet voor de terrassen van de vier horecagelegenheden aan het Stadsplein. Al geruime tijd zorgen (groepen) jongeren in en rond De Koperwiek aanhoudend voor overlast. Met de uitbreiding van de APV met het instellen van een gebiedsgebonden alcoholverbod krijgt de politie extra instrumenten in handen om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De politie kon al optreden tegen samenscholing en ongeregeldheden en hinderlijk gedrag op of aan de weg.

Verkeersbrigadiers en verkeersregelaars
Het college heeft toestemming gegeven aan de korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond om de Districtschef van District Oost en het Hoofd Wijkpolitie Capelle aan den IJssel de bevoegdheid te geven om verkeersbrigadiers en verkeersregelaars aan te stellen.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 30 juli 2002 '
Lees ook