Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 4 juni 2002

Op dinsdag 4 juni 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel onder andere de volgende besluiten genomen:


- Voorjaarsnota
Het college heeft ingestemd met de Voorjaarsnota 2002 en verzoekt het presidium om de Voorjaarsnota in de commissies van juni en in de raad van juli te behandelen.
De periode tussen de verkiezingen en het totstandkomen van de Voorjaarsnota was zeer kort. Als gevolg van de procedure om de dualisering vorm te geven beschikt de gemeente nog niet over een concreet collegewerkplan. (Na de intentieverklaring op hoofdlijnen wordt een raadsagenda voor de komende jaren opgesteld. Op basis van deze twee stukken zal het college een concreet collegewerkplan opstellen.) Om deze twee redenen heeft het college besloten om alleen de hoogst noodzakelijke voorstellen op te nemen. Echte beleidskeuzes zullen bij de begrotingsbehandeling 2003 plaatsvinden.


- Schermerhoek
Na openbare aanbesteding heeft het college de directeur van de sector Ruimte gemachtigd om A.C. de Groot B.V. opdracht te geven tot uitvoering van de reconstructie van de riolering en het ophogen van de Schermerhoek voor een bedrag van 898.000,00 exclusief BTW. De werkzaamheden zijn op maandag 27 mei gestart.


- Verkoop grond aan Elimkerk
Het college heeft besloten een perceel grond gelegen aan de Merellaan 346 te verkopen aan de Gereformeerde Gemeente Capelle aan den IJssel. Het gaat om het stuk grond ter grootte van 58 m² aan de achterzijde van de Elimkerk. De verkoopprijs bedraagt 3.342,55. Nu wordt de kerkenprijs gehanteerd. Het college neemt zich voor op korte termijn te bezien of het hanteren van speciale tarieven voor bepaalde groeperingen nog langer wenselijk is.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 4 juni 2002 '
Lees ook