Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 28

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Streefoordlaan 24, plaatsen dakkapel, ingekomen 26 juni 2002.
- Torenzicht 96, vergroten woning, ingekomen 1 juli 2002.
- Vlierberg 4, gewijzigd uitvoeren eerder verleende bouwvergunning, ingekomen 1 juli 2002.

- Dravik 3, plaatsen 2 dakkapellen, ingekomen 2 juli 2002.
- Geerenweg 1, vernieuwen topgevel, ingekomen 2 juli 2002.
- Rijksweg 7, plaatsen 5 dakkapellen en vernieuwen dakpannen, ingekomen 3 juli 2002.

- Fazantenhof 83, plaatsen tuinhuisje, ingekomen 5 juli 2002.
- Beukenlaan 1-2, plaatsen netten om driving range, ingekomen 4 juli 2002.

Verleende toestemming/bouwvergunningen

- Wakkerendijk 238, onderkelderen bedrijfsgebouw, verzonden 3 juli 2002.

- Raadhuislaan 38, vergroten woning, verzonden 4 juli 2002.
- Bramenberg 21, verlenging termijn tijdelijk plaatsen portocabin, verzonden 9 juli 2002.


Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Herderstasje 16, vergroten woning.

- Herderstasje 18, vergroten woning.

Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 12 juli 2002 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Voorgenomen tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan
- Noordersingel 18, plaatsen tijdelijke unit.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan. De aanvraag ligt vanaf 12 juli 2002 twee weken ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 09-07-2002 '
Lees ook