Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 07 (datum mededeling 13 februari 2003) APV vergunningen


* Vakantiebeleid Intergemeentelijke afdeling Sociale zaken Huizen, Eemnes en Blaricum 2003 (rectificatie)
Gemeenteberichten week 07

- Karwij 56, plaatsen dakkapel (voorgevel), ingekomen 28 januari 2003.

- Goyergracht Zuid 1, vergroten tuincentrum, ingekomen 31 januari
- Goyergracht Zuid 41a, bouwen stal, verzonden 15 januari 2003.
- Vlierberg 4, wijzigen gevel, verzonden 11 februari 2003.
- Jonneveen 42, plaatsen dakkapel voorgevel, verzonden 11 februari 2003.
Loman of de heer Schiere van de sector VROM.
wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift is pas mogelijk nadat op de bouwaanvraag is beslist. Deze besluiten worden bekendgemaakt onder de rubriek 'verleende bouwvergunningen'.
U kunt na het indienen van een bezwaarschrift, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist, ook een voorlopige Verleende APV Vergunningen

* Vergunning oefening met politiehonden Vaart in 2003 aan PDC (verzonden 4-2-03)

* Ontheffing winkelsluitingstijden zondagopening Europatuin/Haaxman in 2003 (verzonden 4-2-03)

* Vergunning organisatie schoolkamp op De Lieberg aan scholengemeenschap "De Bijvanck" (verzonden 29-1-03)
* 14 t/m 21 maart; Plaatsen borden t.b.v. Antiekbeurs van Waes in 't Spant (verzonden 5-2-03)

* 2 t/m 5 april; Kermis Riewald, terrein Noordersingel (verzonden 5-2-03)

* 13 en 15 oktober; Circus Bongo, terrein Noordersingel (verzonden 5-2-03)

* Standplaats Alie's Vishandel op Torenzicht in 2003 (verzonden 5-2-03)

* Standplaats VOF Koelewijn op Torenzicht in 2003 (verzonden 5-2-03) U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.
Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij mevrouw Seure, tel. 035-5390687, sector ABW.
Enige tijd geleden is de belastingkrant 2003 huis-aan-huis in Eemnes

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 12-02-2003 '
Lees ook