Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 08 (datum mededeling 20 februari 2003) Bouwregels veranderen
Per 1 januari 2003 veranderen de Woningwet en het Bouwbesluit. Dit betekent nieuwe spelregels voor het bouwen van en aan woningen, kantoren, winkels, en dergelijke. De nieuwe Woningwet kent drie categorieën bouwwerken: bouwvergunningsvrij,
lichtbouwvergunningsplichtig en regulier bouwvergunningsplichtig. Aan de achterkant van de woning mag doorgaans sneller gebouwd worden zonder bouwvergunning. Voor de voor- en zijkant van de woning gelden meer beperkingen en moet meestal een bouwvergunning worden aangevraagd. Voor monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten gaat de vergunningsvrijheid niet gelden.

Er zijn informatiefolders over diverse onderwerpen beschikbaar: dakkapellen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, erf- en perceelafscheidingen, zonnecollectoren en zonnepanelen, kozijn- en gevelwijzigingen en dakramen. In deze folders kunt u eenvoudig door middel van een 'vraagboom' bepalen of u een bouwvergunning nodig heeft. U kunt deze folders ophalen in de hal van het gemeentehuis, of downloaden via de website van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (www.vrom.nl). Ook het bouwbesluit is op deze site online te raadplegen. Tevens kunt u op de site uitgebreide informatie vinden over de veranderingen.

Vanaf 1 januari 2003 dient u een landelijk standaard aanvraagformulier te gebruiken voor de aanvraag van een bouwvergunning. Dit formulier en de bijbehorende toelichting is verkrijgbaar bij het gemeentehuis of kunt u downloaden via de site van het Ministerie van VROM. Voor vragen en informatie kunt u ook terecht bij de sector VROM van het gemeentehuis, telefoon 035 - 5390611.

- Laarderweg 31a, vergroten woning, ingekomen 7 februari 2003.
- Noordersingel 12, plaatsen woonwagen, ingekomen 10 februari 2003.
- Jonneveen 9, vergroten woning, ingekomen 10 februari 2003.
- Wolfstedelaan 54, vergroten woning; verzonden d.d. 14 februari 2003.
- Akkerpad 15, vergroten woning; verzonden d.d. 14 februari 2003.
- Eemweg 78, legaliseren GSM installatie t.b.v. het mobiele netwerk voor O2, verzonden 14 februari 2003.

- Eemweg 78, legaliseren GSM installatie t.b.v. het mobiele netwerk voor Ben, verzonden 14 februari 2003.
dat -gelet op de betrokkenn belangen- vereist, ook een voorlopige APV vergunningen

* 8 t/m 17 augustus Plaatsen borden t.b.v. Stichting Blaricumse Paardendagen (verzonden 12 februari 2003)

* Kansspelvergunning 2003 verleend aan Cafetaria Ries Kok (verzonden 12 februari 2003)

* Kansspelvergunning 2003 verleend aan Motel de Witte Bergen (verzonden 12 februari 2003)

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 18-02-2003 '
Lees ook