Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 18 maart 2003
PORTEFEUILLE BURGEMEESTER Onderwerp Besluit
Notitie reserve grote projecten.
Per 1 januari 2003 is de reserve grote projecten ingesteld. In de begrotingsraad is toegezegd dat er spelregels worden opgesteld over het omgaan met deze reserve. Deze notitie bevat voorstellen hiertoe. Tevens is er rekening gehouden met opmerkingen van politieke partijen betreffende de reserve grote projecten. Na instemming hiervan door commissie BOM, zal er zodanig worden gehandeld. Notitie vaststellen en doorleiden naar commissie BOM ter besluitvorming.
Werkgroep BEL-samenwerking: informatie over stand van zaken. Toezenden aan commissie BOM.
Conform.
PORTEFEUILLE WETHOUDER J. BOOD Onderwerp Besluit Aanvraag om reguliere bouwvergunning van de heer B. N. De heer N. heeft op 14 januari 2003 een aanvraag om reguliere bouwvergunning ingediend voor het geheel vernieuwen van een bijgebouw aan de Wakkerendijk.
Met toepassing van een interne vrijstelling van het bestemmingsplan medewerking verlenen aan de aanvraag om reguliere bouwvergunning. Bijstelling budgetten bestemmingsplannen.
Voor 2003 is voor de herziening van bestemmingsplannen een budget beschikbaar van 40.000,-.
Instemmen met budgetverdeling voor 2003. Open Monumentendag 2003 in Eemnes.
Op 13 september 2003 vindt weer de landelijke Open Monumentendag plaats. Het thema dit jaar is Boerenbouw, monumenten van het agrarisch bedrijf. De aanleiding voor dit thema is het Jaar van de Boerderij. In Eemnes kan dus deze Open Monumentendag niet onopgemerkt voorbij gaan.

Via het raadsvoorstel begrotingswijziging de raad verzoeken om 3.500,-- uit de post onvoorzien / incidenteel beschikbaar te stellen voor de organisatie van de Open Monumentendag 2003 in Eemnes.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 19-03-2003 '
Lees ook