Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten week 26

Bouwplannen

voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Ontwikkelingsnotitie Eemnes Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 2004 en 2005

Vanaf 28 juni ligt gedurende 4 weken de "Ontwikkelingsnotitie Eemnes ISV 2004 en 2005" ter inzage bij de sector VROM. Deze notitie geeft een beeld van de plannen van de gemeente om te investeren in het stedelijk gebied en wordt gebruikt ter onderbouwing van het aanvragen van subsidies bij de provincie Utrecht.
Gedurende de ter inzage termijn kunt u uw mening over de notitie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan c.q. aanhoudingsplicht doorbreken

- Goyergracht Zuid 33, bouwen zwembad

- Goyergracht Zuid 33, vergroten woning

- Zeeltweg, Zonnebaarsweg, Kolbleistraat, bouwen 65 woningen
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan (ad 3) c.q. nadat de aanhoudingsplicht doorbroken is (ad 1 + 2). Deze bouwplannen liggen vanaf 28 juni 2002 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Intrekking Verordening wet reïntegratie arbeidsgehandicapten

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2002 heeft besloten de navolgende verordening in te trekken:


- verordening Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten.
De verordening is niet meer van toepassing door het wegvallen van de wettelijke basis in de Wet inschakeling Werkzoekenden. De verordening kan vanaf 1-1-2002 niet meer worden toegepast.

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken tevens bekend dat op deze verordening de Tijdelijke Referendumwet niet van toepassing is.

Wijziging premieverordening

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 mei 2002 heeft besloten de navolgende verordening vast te stellen:


- Premieverordening 2002, onder intrekking van de Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden d.d. 26 april 1999 en de vergoeding van kostensoort f. (kosten ten behoeve van sociale activering), zoals opgenomen in de Beleidsregels Scholing en Activering d.d. 31 mei1999.

De verordening strekt ertoe om het gemeentelijk premiebeleid aan te passen aan ontwikkelingen in wetgeving (met name de afschaffing van de werkaanvaardingspremie van 4.000,-- in verband met de invoering van een nieuwe fiscale heffingskorting, de zogenaamde toetrederskorting van 2.269,--. De verordening treedt in werking op 43e dag na bekendmaking van de verordening en werkt terug tot 1 januari 2002.

Burgemeester en wethouders van Eemnes maken tevens bekend dat op deze verordening de Tijdelijke Referendumwet van toepassing is. Dit betekent dat een raadgevend en correctief referendum mogelijk is. Een verzoek tot het houden van een referendum moet binnen 3 weken na deze bekendmaking worden ingediend bij de afdeling burgerzaken van de gemeente.

Afschrift van deze verordening ligt vanaf heden gedurende drie weken ter inzage op de afdeling Basisadministratie van het gemeentehuis.25 juni Tuinenmiddag

Voor senioren vanaf 70 jaar zal er op deze hopelijk zomerse dag een bezoek gebracht worden aan een tweetal prachtige tuinen in Eemnes die dat bezoek meer dan waard zijn. U zult hiervoor begin juni persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Mocht u een dergelijke uitnodiging onverhoopt gemist hebben, maar u wilt graag mee, belt u dan vanaf 10 juni tussen 18.00 en 19.00 uur met Ans Elders, telefoon 5315828.
26 juni 9.00 - 13.30 uur De Hilt

Sportdag basisscholen
Voor alle basisscholen in Eemnes zal er voor groep 4 tot en met 8 een sportdag gehouden worden in en om de Hilt. Maar liefst 40 teams zullen gaan strijden om de eerste plaats. Het begint om 9.00 uur en zal om ongeveer 13.30 uur afgelopen zijn. Er zijn leuke behendigheid-, snelheid- en denkspelletjes gedaan worden op verschillende niveaus. De teams bestaan uit ongeveer 15 kinderen uit alle groepen van een school. Vooraf zullen deze teams een vlag maken en de mooiste vlag is een prijs waard!

28 en 29 juni 23.00 uur Evenemententerrein

Water & vuur
Toch Water & Vuur! Het oorspronkelijk geplande openluchttheater Water & Vuur, gemaakt en gespeeld door inwoners van Eemnes, bleek helaas financieel niet haalbaar. Wij hebben echter een fantastisch alternatief gevonden. Juist terugkerend van een optreden op Oerol zullen Compagnie Doedel en Close Act op vrijdagavond 28 juni en zaterdagavond 29 juni twee verschillende voorstellingen uitvoeren op het evenemententerrein. Een absoluut hoogtepunt van de jubileumfeesten! Het evenemententerrein wordt omgetoverd in een surrealistische sfeer, een wereld waar verbazing de boventoon voert. Een indrukwekkend decor met adembenemende vuurobjecten, dreunende percussie en vreemde wezens in boeiende kostuums. Een strijd om de macht over het vuur. Zorg dat u erbij bent. De toegang is gratis. Er is geen parkeergelegenheid, dus kom per fiets of te voet.

29 juni 8.30 - 10.30 uur De Vaart

Jeugdviswedstrijd
In samenwerking met hengelsportvereniging Flevo wordt in de Eemnesser Vaart een jeugdviswedstrijd gehouden van 8.30 tot 10.30 uur. Iedereen tot en met 15 jaar is van harte welkom. De inschrijving start om 8.30 uur aan de waterkant. Er mag met slechts één hengel gevist worden en alle vissen tellen mee. De totale lengte van de gevangen vis bepaalt de einduitslag. Wellicht is dit ook een mooi moment om lid te worden van Flevo? Zorg je ervoor de waterkant weer netjes achter te laten? Prettige wedstrijd!

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 25-06-2002 '
Lees ook