Gemeente Eemnes

wethouders van Eemnes d.d. 25 februari 2003
Archiefbeheer.
Nieuw besluit inzake archiefbeheer.
Besluit Informatiebeheer Gemeente Eemnes 2002 vaststellen.

Algemene machtiging tot vernietiging.
Algemene machtiging vernietiging SoZaHEB.

De gemeente Huizen machtigen de dossiers van Sociale Zaken (zaaks- en cliëntdossiers), welke voor vernietiging in aanmerking komen, te vernietigen.

Samenwerking Sociale Zaken HEB.
Overdracht cliënten- en zaakdossiers.

Overdragen beheer van cliëntendossiers en zaakdossiers
---

---
Nieuweweg.
Gelet op provinciaal subsidie akkoord met gebruik van gebakken steen in plaats van beton steen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 26-02-2003 '
Lees ook