Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 05 (datum mededeling 30 januari 2003) Milieuprogramma
Verleende APV vergunningen

* Agenda Welstandscommissie
Gemeenteberichten week 05

- Vlierberg 4, veranderen voorgevel bedrijfspand, ingekomen 20 januari Verleende bouwvergunningen

- Roerdomp 1, plaatsen dakkapel, verzonden d.d. 21 januari 2003.
- Jonneveen 7, vergroten woning, verzonden d.d. 23 januari 2003.
Kapvergunningen

Ingekomen en verleende aanvragen

- Laarderweg 60, een linde (met herplantplicht).
- Meentweg 47, een amerikaanse ceder en een hulstboom (met herplantplicht).
Loman of de heer Schiere en voor kapvergunningen tot de heer Leys, allen van de sector VROM.
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Nieuweweg e.o. Vanaf 31 januari 2003 ligt het voorontwerpbestemmingsplan 'Nieuweweg en omgeving' vier weken ter inzage bij de sector VROM in het gemeentehuis.
Het voorontwerp omvat
het grondgebied van Eemnes langs de (Verlegde) Laarderweg, aan weerszijden van de A27.

Gedurende de termijn kunt u inspraakreacties indienen bij burgemeester en wethouders. Op dinsdag 11 februari 2003 wordt tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopavond georganiseerd in de hal van het gemeentehuis (ingang Laarderweg).


- Veldweg 14, gewijzigd uitvoeren bouwplan voor het vergroten van de woning.

- Geutoomserf 2, vestiging nagelstudio.
bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 31 januari 2003 Milieuprogramma
Vanaf vrijdag 31 januari 2003 ligt bij de balie van de sector VROM het Milieuprogramma van de gemeente Eemnes betreffende de jaren 2001, 2002 en 2003 ter inzage.
Dit programma is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december 2002. Een milieuprogramma is een plan waarin de werkzaamheden op milieugebied worden gespecificeerd en waarin de ambities en daaraan gekoppeld de prioriteiten van de gemeente worden beschreven. Agenda Welstandscommissie
De Welstandscommissie komt bijeen op maandagochtend 3 februari 2003 en donderdagochtend 6 februari 2003. De agenda kunt u vanaf vrijdag 31 januari 2003 inzien bij de balie van de sector VROM.
Voor eventuele informatie over de agenda, het tijdstip en de locatie van de vergaderingen kunt u (telefonisch) contact opnemen met de heer M. Schiere van de sector VROM, telefoon (035) 5390660. Verleende APV vergunningen

- 23 mei 2003: vergunning autostuntshow aan Traber Big Foot Show
- 7 t/m 14 november: plaatsen borden t.b.v. "La Table en Fete" te Naarden

- 28 november t/m 5 december: plaatsen borden t.b.v. "Expositie Het Juweel"

- 16 t/m 23 januari 2004: plaatsen borden t.b.v. "Kunst en Antiek weekend"

U kunt als belanghebbende binnen zes weken na verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Voor meer informatie over APV vergunningen kunt u terecht bij mevrouw Seure, tel. 035-5390687, sector ABW.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 28-01-2003 '
Lees ook