Gemeente Eemnes

Gemeenteberichten

Bouwplannen

Ingekomen meldingen/aangevraagde bouwvergunningen
- Zeeltweg 16, plaatsen tuinhuisje, ingekomen 8 mei 2002.
- Laarderweg 52, plaatsen van een garage, ingekomen 21 mei 2002.
- Bramenberg 21, verlenging tijdelijke bouwvergunning portocabin, ingekomen 23 mei 2002.

Aangevraagde monumentenvergunning

- Kerkstraat 18, vernieuwen rieten dak en herleggen pannen.
Deze aanvraag ligt vanaf 31 mei 2002 veertien dagen ter inzage bij de sector VROM.
Gedurende deze termijn kunt u schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders.

Verleende toestemming/bouw- en sloopvergunningen
- Rijksweg 2, slopen van een gedeelte van Hotel de Witte Bergen t.b.v. een verbouwing, verzonden 21 mei 2002.

- Goyergracht Zuid 33, legaliseren hekwerk, verzonden op 21 mei 2002.
- Hondsdraf 16, plaatsen dakkapel aan achterzijde, verzonden op 24 mei 2002.

- Ploeglaan 36, bouw erker en wijzigen gevels, verzonden op 27 mei 2002.

- Eemweg 49, verbouwen bedrijfsgebouw, verzonden op 24 mei 2002.
- Raadhuislaan 66, vergroten garage, verzonden op 28 mei 2002.
- Lambertsveen 11, vergroten woning, verzonden op 27 mei 2002.
Voor meer informatie over bouwplannen kunt u zich wenden tot mevrouw Loman of de heer Schiere van de sector VROM.

Wanneer u als belanghebbende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 109,- voor burgers en 218,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- A27 ter hoogte van benzinepompstation 't Veentje, tijdelijke plaatsen GSM-antenne-zendmast

- Bramenberg 14, plaatsen c.q legaliseren GSM-installatie
- Raadhuislaan 38, vergroten woning.

De aanvragen liggen vanaf 31 mei 2002 twee weken (A27) en vier 4 weken (Bramenberg 14 en Raadhuislaan 38) ter inzage bij de sector VROM.
Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders.

Nieuwbouwwoningen 2e fase uitbreiding Noordbuurt
Dit najaar gaat in de Noordbuurt van Eemnes de bouw van start van 55 koopwoningen en 10 huurwoningen. De woningen zullen worden toegewezen aan mensen die maatschappelijk of economisch gebonden zijn aan Eemnes.
* (inloop) informatie-avond: 6 juni a.s. van 19.30 tot 21.30 uur in De Hilt aan de Hasselaarlaan 1c

* inschrijving: van 7 juni tot en met 14 juni a.s. bij de gemeente
* verloting: 27 juni a.s. in De Hilt

Tijdens de informatie-avond, en vanaf 7 juni bij de gemeente, kunt u een informatiebrochure en een inschrijfformulier verkrijgen. Meer informatie vindt u op deze site onder het kopje 'Werk in uitvoering'.

Sector VROM op 3 juni en 5 juni gesloten

De balie van de sector VROM is maandagmorgen 3 juni en woensdag 5 juni (gehele dag) gesloten. Ook zijn de medewerkers van deze sector dan telefonisch niet bereikbaar.
Dit geldt overigens alleen voor de sector VROM, de overige afdelingen van het gemeentehuis zijn gewoon geopend en ook telefonisch bereikbaar op genoemde dagen.

Proefalarm Brandweer

Op woensdag 5 juni 2002 zal de jaarlijkse oefening van het sirenenet van de regionale brandweer plaatsvinden. Het proefalarm bestaat uit driemaal een luid alarmsignaal dat 1 minuut en 26 seconden duurt. Deze signalen zijn te horen om 12.00, 12.05 en 12.10 uur.

Bijzondere bijstand en bevordering participatie

Bent u ouder dan 23 jaar, woont u zelfstandig en heeft u tenminste 18 maanden een minimuminkomen?
Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering bijzondere bijstand. Deze bijstand is bedoeld om te kunnen blijven deelnemen aan 'het maatschappelijk verkeer en andere secundaire levensbehoeften'. Denk daarbij aan, bijvoorbeeld: het lidmaatschap van de bibliotheek, kosten van vormings- en ontwikkelingswerk (bijv. Volksuniversiteit), lidmaatschap van een zangkoor, lidmaatschap van een sportvereniging, of kosten van een zwemabonnement, etc. De gemeente Eemnes verstrekt een bedrag van 204,20 aan een gezin en 102,10 aan een alleenstaande. De bijstand is 2 x per jaar mogelijk. Voor de toetsing aan de criteria gelden twee peilmaanden: april en oktober.

Uitkering april 2002
Bent u cliënt van sociale zaken (u heeft dus een periodieke uitkering Abw, Ioaw of Ioaz) én voldoet u aan alle criteria, dan hoeft u niets te doen. De uitkering wordt u automatisch toegekend en uitbetaald. Hoort u niets en meent u wel aanspraak te kunnen maken op de uitkering, wendt u zich dan tot uw contactpersoon bij de afdeling sociale zaken.

Heeft u geen uitkering via sociale zaken en is uw netto-inkomen, exclusief vakantiegeld, over de maand april 2002 (ongeveer): 732,92 (alleenstaande), 942,32 (alleenstaande ouder), 1047,02 (echtpaar)? Voldoet u ook aan de andere criteria? Dan kunt u een aanvraag voor deze bijzondere bijstand indienen bij de afdeling sociale zaken.

Voor een aanvraagformulier en/of meer informatie vooraf kunt u terecht bij de receptie van sociale zaken. De gemeente Eemnes werkt met betrekking tot de uitvoering van 'sociale zaken' samen met de gemeente Blaricum en de gemeente Huizen.
De uitvoeringsorganisatie is de "Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Huizen, Eemnes, Blaricum", die is gevestigd in het gemeentehuis van Huizen, Graaf Wichman 10, te Huizen.
De receptie van de afdeling is:

- dagelijks (behalve op woensdag) geopend van 9.00 tot 12.00 uur
- dagelijks (behalve op woensdag) telefonisch bereikbaar op nummer 035 528 19 11

Wat is mijn WOZ waarde?

De laatste weken is iedereen druk bezig om de belastingaangifte 2001 in te vullen.
Als u eigenaar van een woning bent, moet u de WOZ-waarde van die woning opgeven.
De laatste week komen hierover bij het gemeentehuis veel vragen binnen. Omdat veel mensen in het laatste weekend van maart hun belastingbiljet invullen en het gemeentehuis rond de paasdagen gesloten is, krijgt u enkele tips om de WOZ-waarde zelf te vinden. De gemeente heeft u 3 brieven gestuurd waarop de WOZ waarde vermeld staat.

1. De kennisgeving WOZ beschikking, dagtekening 28 februari 2001 (bij nieuwbouwwoningen later)

2. Het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting 2001, dagtekening 31 maart 2001

3. Het aanslagbiljet onroerende zaakbelasting 2002, dagtekening 31 maart 2002 (deze krijgt u dus een dezer dagen in de brievenbus)

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u na de paasdagen weer telefonisch contact met ons opnemen, 035-5390611.

Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument!

Als u naar het buitenland wilt gaan, bijvoorbeeld op vakantie, moet u in het bezit zijn van een geldig paspoort. In een groot aantal landen kunt u volstaan met een Nederlandse identiteitskaart. Deze is goedkoper dan een paspoort en heeft een handig creditkaartformaat.

Controleer dus ruim van tevoren of uw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. De gemeente helpt u hierbij door een brief te sturen naar iedereen van wie het reisdocument de komende maanden gaat verlopen. Als dat zo is, moet u tijdig een nieuw document aanvragen.

Tijdig, omdat een paspoort of identiteitskaart niet meer gemaakt wordt terwijl u wacht. Op 1 oktober 2001 zijn de nieuwe reisdocumenten ingevoerd. Daardoor is ook de procedure veranderd en duurt het aanvragen van een reisdocument of het bijschrijven van kinderen een dag of vijf.

Het werkt nu als volgt: u vraagt bij uw gemeente een nieuw paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aan. Daarvoor heeft de gemeente uw persoonsgegevens, uw pasfoto en uw handtekening nodig. Deze gegevens worden elektronisch naar Haarlem gestuurd. Daar wordt uw reisdocument gemaakt, opgestuurd naar uw gemeente, waar u het dan kunt afhalen. Door het gebruik van de nieuwste technieken zijn de nieuwe reisdocumenten goed beveiligd en beter beschermd tegen fraude.

Het bijschrijven van uw kind(eren) kan alleen in een paspoort. U gaat dan samen met uw kind naar het gemeentehuis, want in verband met het vaststellen van de identiteit moet uw kind bij de aanvraag aanwezig zijn.

Door ruim voor u op reis gaat de geldigheid van uw reisdocument te controleren en tijdig een nieuwe aan te vragen, kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er geen files ontstaan bij de gemeenten en bij Enschedé/SDU in Haarlem. De maanden mei tot en met juli zijn de drukste maanden. Gaat u na de zomerdrukte op vakantie dan kunt u beter wachten tot na deze periode met het aanvragen van uw paspoort.

Wilt u meer informatie kijk dan op www.paspoortinformatie.nl of informeer bij uw gemeente. U kunt ook de brochure Vakantie gepland? Regel nu uw reisdocument! afhalen bij postkantoor, bibliotheek en gemeentehuis.

Meningokokken

Vaccinatie meningokokken
Minister Borst heeft besloten over te gaan tot een landelijke vaccinatiecampagne tegen Meningokokken C. De gezondheidsraad adviseert alle kinderen van 14 maanden tot en met achttien jaar te vaccineren. De vaccinaties beginnen voor de zomervakantie.
Voor Eemnes is het volgende vastgesteld:

In de maand juni zullen de volgende groepen gevaccineerd worden:
* alle kinderen vanaf 14 maanden t/m 5 jaar (exact: geboren na 1 juni 1996 en voor 1 april 2001)
* alle jeugdigen van 15 tot 19 jaar
(exact: geboren na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987)

In (vermoedelijk) de maand september zullen de andere kinderen worden gevaccineerd:

* de kinderen van 6 jaar tot 15 jaar

GGD Eemland zal de campagne in deze regio uitvoeren, en zal gaan vaccineren tegen Meningokokken C. Voor de inenting houden zij de volgende richtlijnen aan:

* Voor de regio Eemland wordt vervroegde vaccinatie niet aanbevolen
* Naar aanleiding van enig geïsoleerd geval van de meningokokkenziekte wordt vaccinatie niet aanbevolen
* Bij vaststelling van de meningokokkenziekte krijgen gezinscontacten, logeercontacten en knuffelcontacten een antibioticum

* Indien op een school binnen 31 dagen twee gevallen van de meningokokkenziekte, veroorzaakt door dezelfde groep wordt vastgesteld, wordt verder bekeken welke maatregelen genomen moeten worden.

De landelijke vaccinatiecampagne is gratis. Alle (ouders van) kinderen krijgen een oproep voor vaccinatie toegezonden. Als ouders besluiten om hun kinderen eerder te laten vaccineren dan is dat voor eigen rekening en moet dat in overleg met de huisarts gebeuren.

Wilt u meer weten over de meningokokkenziekte dan kunt u gratis het landelijke nummer bellen 0800-3008051. Ook kunt u terecht op de website van de GGD Eemland (www.ggdeemland.nl).

21 mei -7 juni basisscholen Eemnes

Schoolproject
In deze periode kunnen alle basisscholen in Eemnes deelnemen aan één of meerdere excursies om Eemnes (nog) beter te leren kennen. De klassen kunnen op bezoek bij de Oudheidkamer, op expeditie door de Eemnesser polder, op bezoek bij een boerderij of de toren van de Nicolaaskerk beklimmen. In de klaslokalen kan gewerkt worden aan een schoolproject naar eigen keuze. Bijvoorbeeld een reisgids samenstellen over Eemnes of een plattegrond met de belangrijkste wegen en gebouwen. Misschien zelfs een project over een nieuw dorpscentrum De door de scholen gemaakte projecten zullen van 10 tot 15 juni tentoongesteld worden in de tuinkamer van de Hilt.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Eemnes 28-05-2002 '
Lees ook