Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 18

Collegevergadering van dinsdag 14 mei 2002

Extra geld voor projecten in Twekkelerveld en Velve-Lindenhof Het college van B en W heeft haar goedkeuring gegeven aan de verdeling van 950.000 euro uit het Risicofonds sociale huursector voor de wijken Twekkelerveld en Velve-Lindenhof. Het geld werd al eerder gereserveerd voor een eenmalige extra investering in de wijken. Van dit bedrag gaat 450.000 euro naar dertien wijkprojecten die de stadsdelen in samenwerking met de woningcorporaties hebben aangewezen om de leefbaarheid in deze wijken te vergroten.

In Twekkelerveld wordt het geld besteed aan speelvoorzieningen, verkeersveiligheid en kunst. Voor de speeltuin Heelal, de speelvoorzieningen bij de scholen aan de Schietbaanweg en een speelplek aan de Saturnusstraat is respectievelijk 30.000, 45.000 en 10.000 euro gereserveerd. De Schietbaanweg wordt voor 30.000 euro verkeersveiliger gemaakt. Wijkgebouw De Sloep wordt opgeknapt voor 30.000 euro. In samenwerking met werkloze kunstenaars wordt de wijk voor 35.000 euro verfraaid met kunstwerken. Voor het openbaar groen en de verharding in het Kozakkenpark en de Van Scheven en de Van Taverenstraat, is respectievelijk 25.000 en 20.000 euro gereserveerd. In Velve Lindenhof wordt voornamelijk geïnvesteerd in speelvoorzieningen. Voor speeltuin Het Lindenhof is 97.000 euro gereserveerd, voor een speelplek aan de Faradaystraat 15.000 euro. Het buurtpark aan de Oostveenweg en het sportveld aan de Franklinstraat krijgen beide voor ruim 40.000 euro een opknapbeurt. Het overige geld gaat naar handhavingsacties.
De resterende 500.000 euro uit het Risicofonds is bestemd voor zogenaamde bovenwijkse activiteiten, zoals leefbaarheid, ICT (digitale trapveldjes, wijkwebsites e.d.) en het opzetten van een huurdersplatform. De woningcorporaties praten later dit jaar met de gemeente over concrete projectvoorstellen.

---

NS krijgen dwangsom opgelegd
De gemeente gaat de Nederlandse Spoorwegen een dwangsom opleggen. Uit controles in januari en april door de gemeente blijkt dat regelmatig 's nachts treinen worden schoongemaakt aan de zijde van flat De Eendracht. Dat is tegen de voorschriften uit de milieu-vergunning in. Deze voorschriften bepalen onder andere dat maximaal 15 minuten na het inrijden van de laatste trein op spoor 4, deze weer moet worden weggereden. Ook is het niet toegestaan om tussen 23.00 en 07.00 uur treinen op spoor 4 binnen te rijden om schoon te maken, met uitzondering van de treinen die onder de dienstregeling vallen. De hoogte van de dwangsom is 2.500 euro per overtreding, met een maximum van 25.000 euro.

De NS wil proberen met de bewoners in overleg te blijven en concrete afspraken te maken. Deze initiatieven hebben echter geen invloed op het dwangsom-besluit.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 15-05-2002 '
Lees ook