Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 27

Collegevergadering van dinsdag 16 juli 2002

FBNE-giften nu ook naar scholen in Enschede-zuid

B en W zijn akkoord met het voorstel om de ruim 95.000 euro aan giften die sinds april vorig jaar door het Fonds Bijzondere Noden Enschede is ontvangen, hoofdzakelijk in te zetten voor het opwaarderen van schoolpleinen. Dit sluit aan bij zowel de wensen van de schenkers als bij diverse recente onderzoeken. Ook twee jaar na de ramp blijkt spelen voor kinderen namelijk de meest succesvolle manier om traumatische ervaringen te verwerken. Goede speelvoorzieningen zijn daarbij onontbeerlijk. Voor in totaal dertien schoolpleinen wordt 5.500 euro per school gereserveerd. Het gaat in alle gevallen om scholen waar kinderen op zitten die op de een of andere manier door de vuurwerkramp zijn getroffen.
Het is inmiddels de derde keer dat geld uit het FBNE een bestemming krijgt. Opvallend is deze keer dat ook twee scholen in stadsdeel Zuid geld ontvangen. In Zuid zijn relatief veel getroffenen van de vuurwerkramp geherhuisvest, met name in de A-landen. Het vergroten van de speelmogelijkheden in de directe omgeving van de A-landen neemt een prominente plaats in op de jongste verdeling van FBNE-gelden. Behalve de 11.000 euro voor de schoolpleinen van Het Stroink en De Windroos, trekt het college ook 16.00 euro uit voor het opwaarderen van andere speelplekken in de buurt van de A-landen.

---

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 16-07-2002 '
Lees ook