Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2003- 07

Collegevergadering van dinsdag 18 februari 2003

Vijf nieuwe straatnamen in Horstlanden-Veldkamp

Het College van B&W stelt de raad voor akkoord te gaan met vijf namen voor straten in het nieuwbouwplan "In de Groene Bogen" in de wijk Horstlanden-Veldkamp. Met de nieuwe straatnamen is aangesloten bij de namen van reeds bestaande straten. Voor de noordzijde, ter hoogte van de Mina Krusemanstraat is gezocht naar namen van vrouwen die zich hebben ingezet voor de vrouwenemancipatie. In het zuidelijk deel is aansluiting gezocht bij Janniksplein/Janniksweg. De nieuwe straatnamen zijn:
Betsy Perkstraat, Clara Wichmanstraat, Aletta Jacobsstraat, Maria Rutgersstraat en Janniksbleekweg. Het voorstel komt aan de orde in de raadsvergadering van 7 april.

---

EUR1.500 subsidie voor Kunstbende
Het College geeft EUR 1.500,-- subsidie aan De Muzerie voor het organiseren van de 'Kunstbende'. 'Kunstbende' is een wedstrijd voor jongeren uit de provincie Overijssel. De winnaars uit de verschillende kunstrichtingen mogen deelnemen aan de landelijke wedstrijd in juni 2003. Het thema van 2003 is: "Toekomst". 'Kunstbende' richt zich op cultuurdeelname van jongeren tussen 13 en 19 en omvat de disciplines dans, expo, muziek, theater en taal. Behalve de wedstrijd worden ook workshops, lessen, masterclasses georganiseerd.

De activiteit past goed binnen het gemeentelijk cultuurbeleid waarin deelname van jongeren aan cultuur een belangrijk item is. 'Kunstbende is opgericht in 1990. Sinds 1991 wordt elk jaar een wedstrijd georganiseerd. Meer informatie staat op de website www.kunstbende.nl
---

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 19-02-2003 '
Lees ook