Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend c.q. meldingen akkoord verklaard voor:

* de bouw van een woning met garage aan het Kromhout ( kavel 111 en 112 ). Tevens is er bij deze woning een vergunning verleend voor het in- en uitwegen op Kromhout (besluit 19-05-1999);
* het plaatsen van een dakkapel zowel op de voor
* als achtergevel van de woning aan Harpdreef 65 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Wezelpad 2 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan Calshof 37 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding van de woning aan Vossendaal 35 (besluit 19-05-1999);

* een uitbreiding van de bedrijfswoning aan Attelakenseweg 10B (besluit 19-05-1999);

* de bouw van een agrarisch hulpgebouw aan de Hoge Bremberg (locatie gelegen tussen Hoge Bremberg 6a en 8) (besluit 21-05-1999);
* de verbouw van een garage/berging aan Wolvespoor 18 Tevens is er bij deze vergunning, toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Wolvespoor (besluit 21-05-1999);

* het plaatsen van een serre tegen de achtergevel van de woning aan Johan van Oldenbarneveltlaan 11 (besluit 21-05-1999);
* het plaatsen van een tuinhuisje aan Achter de Vaart 3, Boegspriet 24, Boegspriet 26, Binnenhof 29, Zeil 10,en Mast 8 (besluit 21-05-1999);

* een uitbreiding van een schuur aan de Boeieraak 14 (besluit 21-05-1999);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan de Veldweg 27 (besluit 21-05-1999);

* het plaatsen van een hondenhok aan Achter de Vaart 3 (besluit 21-05-1999).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.

Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend bij de woning aan de Keenseweg 24 voor het in- en uitwegen op het Zeil.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor het verwijderen van een berging, hobbyruimte, werkplaats en duivenhokken aan de Bredaseweg 222 (besluit 21-05-1999) en voor het verwijderen van een dak van de schuur aan de Lage Vaartkant 44 (besluit 21-05-1999).

Burgemeester en wethouders hebben vrijstelling verleend voor de vestiging van een ijssalon in het pand aan Oude Bredaseweg 6 (besluit 25-05-1999).

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de wet Milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een gemeentewerf aan de Hermelijnweg 1. Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van West-Brabant heeft er kennis van gegeven dat zij een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren hebben verleend naar aanleiding van de aanvraag van de gemeente Etten-Leur voor het lozen van afvalwater afkomstig van de gemeentewerf aan de Hermelijnweg 1 te Etten-Leur via de gemeentelijke riolering van Etten-Leur en de Afvalwaterpersleiding voor westelijk Noord-Brabant op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath.

Burgemeester en wethouders hebben aan AVO-Integratie gehandicapten toestemming gegeven om huis-aan-huis te collecteren in de week van 6 juni tot en met 12 juni 1999.

Opdrachten

Burgemeester en wethouders hebben aan het plaatselijke aannemingsbedrijf P. Feskens en Zn. BV de opdracht gegeven om de Cornelisstraat te herstraten. De werkzaamheden vinden plaats in het kader van het leerlingwezen door het SPG.

Het plaatselijke aannemersbedrijf J.C. Nooijens heeft de opdracht gekregen om de renovatie van de Poest Clementstraat uit te voeren.

Burgemeester en wethouders hebben aan de combinatie aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel BV St.Martensbrug en Van Haaften-van Oord BV Werkendam de opdracht gegeven om het werk "sanering waterbodem Leurse Haven" uit te voeren.

Representatie

Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders is op zaterdag 19 juni aanstaande aanwezig bij de receptie ter gelegenheid van het afscheid van twee dierenartsen bij het Diergeneeskundig Centrum aan de Concordialaan.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Etten-Leur '
Lees ook