Gemeente Uithoorn

In de vergadering van dinsdag 11 februari jl. hebben burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:
* In te stemmen met het verkavelingsmodel voor het eigendom van Cindu b.v. op het Bedrijventerrein Uithoorn ter plaatse van het voormalig beoogd baggerdepot Hollandse Dijk en de daarbij behorende te sluiten overeenkomst;

* De nieuw aangemelde reserveleden voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Holland op 11 maart 2003 te benoemen;
* Te besluiten om deel te nemen aan de Commissie Regionaal Overleg Schiphol en als Uithoornse bestuurlijke vertegenwoordiger burgemeester mevrouw H.L. Groen aan te wijzen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Gemeente Uithoorn '
Lees ook