Gemeente Uithoorn

In de vergadering van dinsdag 4 februari jl. hebben burgemeester en
* Kennis te nemen van het inspraakresultaat over het aanpassen van de fietsvoorziening aan de noordzijde van het busstation en toe te voegen aan het oorspronkelijke plan: het afsluiten van de geluidsmuur en de brug; het verwijderen van het voetpad richting busstation en het verplaatsen van de voetgangerssluis nabij de Alfons Arienslaan en het plaatsen van een hekwerk op beide uiteinden van de geluidsmuur. De bewoners op de hoogte brengen van dit besluit door hen een brief te sturen en dit voorstel voor te leggen aan de voorzitter van de commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen met het advies dit voorstel voor te leggen aan de commissieleden.

* Kennis te nemen van het rapport: "Milieukwaliteit in Noord-Holland 2002";

* In beginsel in te stemmen met het ventbeleid 2003 en na de ter inzagelegging en de inspraak het ventbeleid definitief vast te stellen.

* Voor de verkiezingen van de provinciale Staten op 11 maart 2003 Het Hoge Heem aan te wijzen als stembureaulocatie voor stemdistrict nummer 9 en de aanwijzing van De Schutse als stembureaulocatie voor dit district in te trekken. De heer R. Esveld te benoemen tot stembureaulid op stembureaunummer 1.
* Kennis te nemen van de jaarrekening 2001 van het Regionaal Indicatieorgaan A/M.

* Toestemming te verlenen om het terras aan de noord-westzijde van Het Oude Spoorhuis in de periode van 1 april tot en met 1 oktober open te stellen voor de gasten tot 23.00 uur in plaats van voorheen 21.00 uur.

* De ondernemers die het horecaconvenant hebben ondertekend vergunning te verlenen voor een later sluitingsuur op de volgende bijzondere (feest)dagen: 30 maart (start zomertijd), 20 april (1e Paasdag), dinsdag 29 april ( Koninginnenacht), zondag 8 juni ( 1e Pinksterdag0, 24 december ( Kerstavond), woensdag 31 december 2003 ( oud- op nieuwjaar).Deze vergunning te verlenen onder de gebruikelijke voorwaarde dat de horecalokaliteit tot maximaal 05.00 uur open mag zijn onder restrictie dat na 02.00 uur geen bezoekers meer worden toegelaten.

Deel: ' Besluitenlijst B&W gemeente Uithoorn '
Lees ook