Gemeente Groningen: B & W besluiten


Rode klinkers bij herinrichting Schoolstraat
Nu het winkelgebied in de stad opnieuw ingericht is, wordt de Schoolstraat aangepakt. Om de straat te onderscheiden van het omliggende 'kernwinkelgebied' komen er rode klinkers in plaats van de bekende gele steentjes.
De herinrichting van de Popkenstraat, een zijstraat, komt in een later stadium aan de beurt wegens mogelijke nieuwbouw.
Aan de verkeerssituatie wordt niets gewijzigd. De huidige rijrichting blijft dan ook gehandhaafd. Nieuw is de verlichting (aan spandraden tussen de gevels) en de ondergrondse containers voor glas en papier. Uit overleg tussen gemeente, horeca en taxibedrijven is het verzoek gekomen om drie taxistandplaatsen te realiseren op de hoek van de Poelestraat. Dit voorstel is besproken met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties. Zij zijn absoluut tegen dit voorstel vanwege nachtelijk lawaaioverlast van de autos en de klanten. Daarom stellen B&W voor de introductie van taxistandplaatsen te laten vervallen. Los van de straatinrichting zal in overleg met betrokkenen worden gezocht naar mogelijkheden om extra standplaatsen te realiseren in de directe omgeving.
De uitvoeringskosten van de herinrichting worden geraamd op zon f 400.000,-.

Datum besluit: dinsdag, 14 september 1999
Nota: Herinrichting Schoolstraat

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 15 september 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 1556 '
Lees ook