Gemeente Groningen: B & W besluiten


Afvalstoffenheffing waarschijnlijk in OZB
B&W hebben gezocht naar mogelijkheden om de afvalstoffenheffing op te nemen in de Onroerende Zaak Belasting (OZB). GroenLinks pleit hiervoor in haar initiatiefvoorstel.
Het college vindt de oorspronkelijke invoeringsdatum van 1 januari 2000 te vroeg. Reden hiervoor is dat alle onroerende goederen in de gemeente opnieuw getaxeerd worden. De nieuw vastgestelde waarden zullen de grondslag vormen voor de aanslagen van de OZB in 2001. Als gevolg van de nieuwe waardevaststelling zullen in een aantal gevallen de nieuwe aanslagen van de OZB kunnen afwijken van de huidige aanslagen.
Bovendien zijn de uitkomsten van de hertaxatie op dit moment nog niet bekend. B&W zijn van mening dat de OZB-lasten na hertaxatie eerst bekend moeten zijn. Vervolgens kan er dan een keus worden gemaakt uit de mogelijke varianten om de afvalstoffenheffing in de OZB op te nemen.
De huidige woonlasten vormen geen goede basis voor een beoordeling van de huidige effecten. Daarom stellen B&W de raad voor om de eventuele invoering van de afvalstoffenheffing in de OZB op hetzelfde moment te laten plaatsvinden als de vaststelling van de nieuwe OZB tarieven. Alle wijzigingen in de OZB, afvalstoffenheffing en Zalmsnip worden dan tegelijk per 1 januari 2001 voor een periode van 4 jaar van kracht.

Datum besluit: dinsdag, 18 mei 1999
Nota: Incorporatie afvalstoffenheffing in OZB

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 19 mei 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 1648 '
Lees ook