Gemeente Groningen: B & W besluiten


Geen aanscherping drugs-/voorlichtingsbeleid n.a.v. XTC-rapport De nota Tegendrug wordt niet bijgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van het CHDR (Centre for Human Drug Research) over de gevolgen van XTC-gebruik.
Het onderzoek bevestigt dat regelmatig gebruik van XTC negatieve gevolgen heeft voor het geheugen en het concentratievermogen van de gebruiker. Ook kan XTC tot depressiviteit leiden.
De nota wordt niet bijgesteld omdat XTC hierin al als harddrug is omschreven. Het is de bedoeling de informatie over XTC-gebruik gericht te verspreiden en hierdoor het gebruik te ontmoedigen. Dit antwoordt het college op vragen van D66 over de uitslag van het CHDR-onderzoek.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: Beantwoording vragen D66 inzake aanscherping gemeentelijk drugsvoorlichtingsbeleid

De Leerling Online
'De Leerling Online' is het Groningse project voor invoering van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs. Belangrijkste kenmerk van het plan, dat uit meerdere deelprojecten bestaat, is de invoering van het ICT op scholen in 'golven' van zo'n vijf scholen per keer.
In september 1998 zijn de eerste scholen begonnen. In januari 1999 gaat de tweede en in september 1999 de derde golf van start. Voor de uitvoering van 'De Leerling Online' is tot nu toe een bedrag van f 535.000,- vrijgemaakt. Daarmee zijn de eerste drie golven nog niet volledig gedekt. Daarom stelt het college voor uit de middelen van het Innovatiebudget voorlopig nog eens f 75.000,- gulden beschikbaar te stellen.
Of het daarna mogelijk is om op dezelfde voet door te gaan, hangt vooral van de landelijke overheid af.
Na berichtgeving van minister Hermans van Onderwijs zal rond maart/april opnieuw een afweging worden gemaakt.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: De Leerling Online

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 2115 '
Lees ook