Nieuws Gemeente Groningen


B & W besluiten Groningen

En verder heeft het college besloten...

het inspraakrapport over het te realiseren hotel/zotel aan het Hanzeplein vast te stellen. Het inspraakrapport geeft geen aanleiding om alleen een zotel toe te staan, daarom is de gemeente bereid mee te werken aan de vestiging van een hotel/zotel aan het Hanzeplein. Het inspraakrapport wordt ter kennisname naar de raadscommissie VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gestuurd.

Datum besluit: dinsdag, 19 januari 1999
Nota: Subsidiëring OGGZ-projecten 1999

_________________________________________________________________

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 1999. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Groningen - 810 '
Lees ook