Gemeente Haarlemmermeer* Persberichten


* 18 mei 1999

... Het college van B&W heeft besloten:


1. In te stemmen met de actualisering van het uitvoeringsprogamma fietsbeleid 1998-2002;
2. In te stemmen met de vestiging van een recht van opstal op percelen gemeentegrond voor de afvalwatertransportleidingen naar de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zwanenburg;
3. De woning Hoofdweg 901 in Hoofddorp te verkopen via inschrijving via een makelaar;

4. De grond van de percelen Gersteweg 39, 41 en 43 op het industrieterrein Spoorzicht in Nieuw-Vennep te koop aan te bieden aan P.E. Roos Vermogensbeheer BV en de grond voor het perceel Gersteweg 28 op eerdergenoemd terrein aan Van Groningen Nieuw-Vennp BV;

5. Het bouwplan voor drie noodlokalen aan de Einsteinlaan door te zenden aan GS van Noord-Holland met het verzoek verklaringen van geen bezwaar af te geven;
6. Medewerking te verlenen tot legalisering van een parenclub in Lisserbroek;

7. Het bouwplan voor de uitbreiding van woningen aan de Joke Smitstraat in Hoofddorp door te zenden aan GS van Noord-Holland met het verzoek verklaringen van geen bezwaar af te geven;

8. In te stemmen met de startnotitie herziening participatieverordening;

9. De raad voor te stellen de tarieven voor de openluchtsportaccommodaties en voor de enkel gebouwde sportaccommodaties vast te stellen;
10. De subsidie voor de Stichting Sporthal Nieuw-Vennep vast te stellen;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook