Gemeente Haarlemmermeer* Besluiten B&W


+ 14-09-99

... het college van B&W besluit

1. In te stemmen met het houden van een enquete over softdrugsgebruik in de gemeente Haarlemmermeer;

2. In te stemmen met het concept-organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding van de regionale brandweer;
3. Kennis te nemen van het inrichtingsplan Beukenhorst-zuid;
4. Het ontwerp bestemmingsplan Nieuw-Vennep-zuid in te brengen in vooroverleg;

5. In te stemmen met de schriftelijke reactie op het waterbeheersingsplan van de samenwerkende waterschappen;
6. In te stemmen met een werk bezoek aan het Zwitserse Basel in het kader van de Eindbestemming Floriade

7. Vergunning te verlenen voor het tijdelijk omleggen van de gedeelten van de Hoofdweg-westzijde tussen het huisnummer 553 en de op- en afrit naar de Weg om de Noord (N201). Te bepalen dat de omleggingsroutes worden aangelegd in de periode van medio september 1999 tot mei 2000 (de omleggingen duren circa vier maanden);

8. Kennis te nemen van de actielijst n.a.v. het overleg met het bestuur van de Stichting Floriade;

9. In te stemmen met de splitsing van de afdeling Voorbereiding en Toetsing bij de sector Realisatie van de dienst Openbare Werken en bij deze sector een afdeling Management Ondersteuning te formaliseren;

10. Een bestemmingsplanherziening voor het totale grondgebied van de gemeente voor te bereiden in de vorm van een specifiek gebruiksvoorschift voor het gemeentelijk prostitutiebeleid

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer '
Lees ook