gemeente hoogeveen

openbare besluiten van b&w

14 april 2009

besluiten

de besluiten zijn als volgt weergegeven:

* nummer

* onderwerp (vetgedrukt)

* besluit

* evt. toelichting (cursief)

1.
reactie college accountantsverslag 2008

vaststellen reactie van het college op het accountantsverslag 2008.

2.
mr. cramerweg tussen de aansluitingen melkweg en kanaalweg
* akkoord gaan met het gelijktijdig uitvoeren van de rotonde mr. cramerweg/galileilaan en het project aanpassing mr. cramerweg.
* akkoord gaan met het voorgestelde profiel voor de mr. cramerweg.
* het voorgestelde profiel ter inzage te leggen voor de raad.

3.
advies bezwaarschriftencommissie inzake verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 wro

instemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie van 18 maart 2009.

4.
bezwaarschrift stichting leergeld hoogeveen

* in te stemmen met het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 29 januari 2009 inzake het bezwaarschrift van de stichting leergeld hoogeveen.
* het betreffende besluit niet te herroepen.

5.
afsluiten langlopende geldlening bij de nederlandse waterschapsbank nv

bij de nederlandse waterschapsbank n.v. een geldlening van 10 miljoen afslkuiten, aflossing in 15 gelijke jaarlijkse termijnen en renteaanpassing na 5 jaar.

6.
vaststelling ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied Zuid", deelplan Barsweg 24 en 26 te Hollandscheveld Bijlage 1 + 2
* Instemmen met het starten van de artikel 3.6 Wro (artikel 11 WRO (oud)) procedure door het vaststellen van het ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied Zuid, deelplan Barsweg 24 en 26 te Hollandscheveld".
* Het ontwerpwijzigingsplan voor de duur van zes weken ter inzage leggen.

7.
Vaststelling ontwerp wijzigingsplan "Buitengebied Zuid", deelplan Coevorderstraatweg 93 te Nieuweroord Bijlage 1 + 2
* Instemmen met het starten van de wijzigingsprocedure artikel 11 WRO (artikel 3.6 Wro (nieuw)) door het vaststellen van het ontwerp wijzigingsplan 'Buitengebied Zuid', deelplan Coevorderstraatweg 93 te Nieuweroord.
* Het ontwerpwijzigingsplan voor de duur van zes weken ter inzage leggen.
* Het aangaan van de Ruimte voor ruimte overeenkomst en planschade overeenkomst.

8.
Integraal accommodatiebeleid Bijlage 1 + 2 + 3 + 4
* De nota integraal accommodatiebeleid op kleine punten wijzigen n.a.v. de in-spraakreacties.
* De raad voorstellen de nota Integraal Accommodatiebeleid vast te stellen.

9.
Advies Bezwaarschriftencommissie inzake verzoek om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 WRO

Instemmen met het advies van de Bezwaarschriftencommissie van 18 maart 2009.

Deel: ' Besluitenlijst B & W Hoogeveen 17-04-2009 '
Lees ook