Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op 30 maart 1999

Instroom/ doorstroombanen

Voor 1999 heeft de gemeente Maassluis 7 nieuwe Instroom/ Doorstroombanen van 32 uur toegekend gekregen. Deze banen zijn bedoeld voor langdurig werklozen en zullen worden gerealiseerd in de functies van sportassistent, medewerker gemeentemuseum, medewerker wijkgebouwen, contactfunctionaris bij de SSM en administratieve ondersteuning voor het wijkbeheer.

Project Marokkaanse Contact Functionarissen

Sinds maart 1997 zijn twee Marokkaanse contactfunctionarissen bij wijze van experiment voor twee jaar op projectbasis actief bij de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis. Het college heeft op advies van de begeleidingscommissie van dit project besloten om dit project voort te zetten tot het eind van het jaar 2000. De kosten voor 1999 worden ten laste gebracht van het geoormerkte budget in het WIW-werkfonds (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en voor 2000 opgenomen in de Voorjaarsnota. Aan de hand van een evaluatie zal in het derde kwartaal van 2000 bezien worden of verdere continuering van het project gewenst is.

Laatste wijziging: 31 March 1999

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Maassluis - 1281 '
Lees ook