Gemeente Maassluis

Perscommuniqué

Perscommuniqué van de B en W vergadering van dinsdag 9 maart 1999

Promotiefilm van Maassluis in de maak

Onlangs kreeg het college van B en W het verzoek om mee te werken aan een promotiefilm van Maassluis. Al 141 gemeenten in Nederland hebben een dergelijke film. Het bedrijf dat de films maakt, is bezig met een serie films "Holland in Beeld". De film wordt gefinancierd door deelnemende bedrijven. Geïnteresseerde bedrijven krijgen tegen betaling de gelegenheid zich te profileren door middel van een commercial. De gemeente kan aangeven welke onderwerpen in de film worden behandeld.

Als de film klaar is, krijgt de gemeente 500 exemplaren ten behoeve van bijvoorbeeld nieuwe inwoners in Maassluis. Ook de bibliotheek en het informatiecentrum krijgen de beschikking over een videoband en eventueel afspeelapparatuur.

Het college van B en W is in principe bereid medewerking te verlenen aan de promotiefilm van Maassluis.

Volkstuincomplex

In verband met een nieuw af te sluiten huurovereenkomst met het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, heeft het college besloten een indicatief bodemonderzoek te laten verrichten in het volkstuincomplex "De Vluchtheuvel" aan de Weverskade in Maassluis. De hiermee gemoeide kosten worden voor de helft betaald door de gemeente en voor de helft door de huurder van het volkstuincomplex.

Laatste wijziging: 15 March 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Maassluis - 1524 '
Lees ook