Gemeente Maassluis

Persbericht

Perscommuniqué van de vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 9 februari 1999

Wederom omnibusonderzoek in Maassluis

In 1999 wordt in Maassluis een tweede omnibusonderzoek gehouden. Dit besluit werd vorige week genomen door het college van B en W van Maassluis. In het Programma op Hoofdzaken 1998-2002 stond al aangegeven dat er met behulp van enquêtes moet worden gemeten hoe burgers, maatschappelijke groeperingen en bedrijven in Maassluis over gemeentelijke prestaties denken en wat hun wensen zijn. Deze enquêtes dienen zich met name ook te richten op de gemeentelijke dienstverlening en de verkregen resultaten moeten worden gebruikt om verbeteringen te realiseren, zo vermeldt het Programma op Hoofdzaken. Het kenmerk van een omnibusonderzoek is dat meerdere onderwerpen worden onderzocht.
In 1996 werd in Maassluis het eerste omnibusonderzoek gehouden. Een dergelijk onderzoek wint aan waarde als er een herhaling is. Het komende onderzoek zal dan ook aansluiten bij het onderzoek in 1996 en bovendien worden uitgebreid met nieuwe onderwerpen.

Extra subsidie voor 20e Furieade

De gemeente ontvangt jaarlijks een vergoeding van de NV Waterbedrijf Europoort vanwege het commissariaat van wethouder Wesenhagen. Het college van B en W besloot een deel van deze vergoeding te geven aan de Stichting Maassluis Maritiem ten behoeve van de 20e Furieade in 1999. Het gaat in dit geval om een financiële bijdrage van f. 7.500,--. De Stichting Maassluis Maritiem zal deze extra financiële bijdrage met name besteden aan bijzondere jubileum activiteiten.

Laatste wijziging: 11 February 1999

Deel: ' Besluitenlijst B&W Maassluis - 1711 '
Lees ook