Gemeente Oirschot

Besluitenlijst: 14-08-2001

Grondruil
Het college vraagt de raad in te stemmen met een grondruil onder voorwaarden met een perceel grond aan de Koestraat. Deze grond is nodig in verband met de verharding van het Kapelpad.
Grondruil
Het college vraagt de raad in te stemmen met de grondruil van een perceel in plan Moorland. De ruil is nodig in verband met het plan Moorland

Vakantiesluiting postkantoor
Tijdens de vakantie is het postkantoor een hele week gesloten geweest. Er zijn hierover verschillende vragen en klachten bij de gemeente binnengekomen. Naar aanleiding hiervan heeft het college de PTT verzocht te bewerkstelligen dat het postkantoor volgend jaar in de vakantie niet geheel gesloten wordt of als het niet anders kan minimaal een paar uur per dag open te zijn en daar dan tijdige en voldoende bekendheid aan te geven.

Plattelandsvernieuwing
De gemeente neemt plaats in de Plaatselijke Groep Beerze-Reusel. Deze groep is opgericht met als doel een ontwikkelingsplan in te dienen bij de provincie waarvan mogelijk Europese subsidiegelden kunnen worden verkregen.

Aankoop grond
Het college vraagt de raad in te stemmen met de aankoop van een perceel grond aan de Eindhovensedijk. Het betreft een aankoop in het kader van het plan Moorland.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oirschot '
Lees ook