Gemeente Oirschot

Besluitenlijst: 25-9-2001

Handhaving bouwvergunning
Aan de Boterwijksestraat 6 wordt gebouwd in strijd met de verleende bouwvergunning. In plaats van een garage van 25 vierkante meter wordt er een gebouw van 60 vierkante meter gebouwd. De eigenaar is reeds schriftelijk gemaand de bouw stil te leggen. Hieraan is echter geen gehoor gegeven. Het college start daarom het handhavingstraject op, eventueel onder oplegging van een dwangsom.

Afwijzing schildersbedrijf Stapakker
Er is een verzoek binnengekomen om een schildersbedrijf te vestigen aan de Stapakker in oirschot. Dit verzoek wordt afgewezen, omdat het in strijd is met het bestemmingsplan.

Illegale bewoning garage
Een garage aan de Oranjestraat in Middelbeers wordt illegaal bewoond. De bewoners moeten de garage op 1 januari 2002 ontruimd hebben.

Invordering gemeentelijke belastingen
Het college wijst drie personen van Mandaat BV aan als onbezoldigd ambtenaar voor de invordering van gemeentelijke belastingen.

Restauratieprogramma Rijksmonumenten
Het college heeft vastgesteld welke rijksmonumenten in aanmerking komen voor restauratiesubsidie tot en met 2006.

Kwijtschelding belasting
Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen loopt voor cliënten van Sociale Zaken via die afdeling. Op die manier hoeven zij niet nogmaals gegevens te verstrekken aan de afdeling Financiën.

Wisseling fractievoorzitter PvdA
Monique Frijters van de PvdA draagt het fractievoorzitterschap over aan Raf Daenen, omdat zij zich niet meer verkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverkiezing van 6 maart 2002.

Besparing energiekosten
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven bekijkt of het voor de gemeenten financieel voordeel oplevert om gezamenlijk energie in te kopen. Het onderzoek kost de gemeente 6.880 ( 3.122,01).

Verlichting parkeerterrein Westerlohof
Verbetering van de verlichting op parkeerterrein Westerlohof staat in de begroting voor 2002, samen met de verlichting in de Gasthuisstraat. Het college laat dit weten aan supermarkt C1000, naar aanleiding van een brief en handtekeningenactie.

Werk dak Julianahal
Het college stelt 165.000 ( 74.873,74 ) beschikbaar voor noodzakelijk onderhoud aan het dak van de Julianahal in Oirschot.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Oirschot '
Lees ook